Professionals in letselschadebehandeling

Uw cliënt geeft aan psychische klachten te ervaren tijdens het herstel van een ernstige calamiteit. Daarbij is veelal ook de mobiliteit in het geding. Het ontbreken van de juiste aandacht, stagnerende re- integratie, kan aggravatie van klachten veroorzaken en daardoor schadelast verhogend werken. Het tijdig onderkennen van deze klachten en adequaat aanpakken, levert veelal een positief resultaat op in schaderegeling. Immers, u als belangenbehartiger, arbeidsdeskundige, casemanager of personenschade- behandelaar, kent de waarde van een juiste herstelgerichte dienstverlening.