TARIEVEN

Onze tarieven bestaan uit uurtarief, reis- en rapportagekosten en zijn transparant opgebouwd. Onze dienstverlening is altijd maatwerk. Omdat intakegesprekken en begeleidingen veelal vanaf het woonadres van de cliënt of werkgever plaatsvinden, kunnen bijvoorbeeld de reistijden onderling afwijken. Voorafgaand aan elke opdracht verstrekken wij een gespecificeerd overzicht van de te verwachten kosten en sturen daarbij een formulier voor opdrachtbevestiging.

Na ontvangst van de opdrachtbevestiging zullen wij de gewenste dienstverlening altijd op een zo kort mogelijke termijn trachten uit te voeren. Dit geldt overigens voor al onze diensten.

U kunt met ons telefonisch contact opnemen of via onderstaande button een aanvraag doen.