SPOEDOPVANG 24/7

Wanneer een ingrijpende gebeurtenis plaatsvindt, waaronder bedreiging, mishandeling, molest of anderszins, is het voor de betrokkenen en getuigen van groot belang, dat zij op een professionele manier worden opgevangen en “met raad en daad” worden bijgestaan.

Wij gaan direct na de melding, via eigen alarmcentrale, ter plaatse en zorgen voor psychische trauma-opvang aan de betreffende cliënten. Onze hulpverleners zijn 24/7 beschikbaar. Spoedhulp veelal binnen 1 uur…

Activiteiten die onder Spoedopvang 24/7 vallen:

 • 7 x 24-uurs bereikbaarheid van een deskundige hulpverlener.
 • Directe opvang, persoonlijk en/of groepen.
 • Interventie en opvang gedurende een aaneengesloten periode van 14 dagen.
 • Maximaal twee persoonlijke contactmomenten en telefonisch onbeperkt naar behoefte.
 • Eerste persoonlijke contactmoment na eerste melding veelal binnen 1 uur voor heel Nederland.
 • Indien sprake van overmacht kan het zijn dat niet binnen 1 uur een begeleider ter plaatse is.
 • Deskundig advies over direct noodzakelijke acties aan betrokkene en werkgever.
 • Ondersteunende aanwezigheid bij eventueel politieverhoor.
 • Snelle telefonische berichtgeving en schriftelijke rapportage aan belang- hebbenden in overleg met betrokkenen. Eventueel noodzakelijke repatriëring van betrokkene, voertuig en lading.


Advies over noodzakelijke vervolgacties zoals:

 • Doorverwijzing naar andere hulpverleners, zoals belangenbehartiger, advocaat, etc.
 • Vervolg rapportages
 • Dossierbewaking

Deze dienst is zowel op losse basis als in abonnementsvorm beschikbaar.