Aangenaam, wij zijn RaNed

U bent betrokken geraakt bij een (verkeers)ongeval?  Uw cliënt of werknemer heeft te maken met de nadelige gevolgen van een ongeval?  Angst bij verkeers-deelname of re-integratie?

 

In deze situaties is RaNed de deskundige partner die u kan helpen. RaNed begeleidt deze aspecten van het reïntegratietraject. Onze verkeersgedragstherapeuten en overige hulpverleners hebben ruime ervaring en zijn allen psychologisch geschoold. Hierdoor is RaNed hét instituut op het gebied van re-integratie van beroepschauffeurs en particuliere weggebruikers. Het werkgebied van RaNed is heel Nederland.

 

Traumabegeleiding voor alle verkeersdeelnemers
verkeersdeelnemers

 

Lees meer...

Gespecialiseerd in...

 • Praktische verkeersbegeleidingen
  Verkeersangst, Rij-angst, Verkeerstrauma en Verkeersfobie 
 • Chauffeurshulp 24/7 en psychosociale hulpverlening
  Crisisopvang, Coaching, Counselling, Gedragstherapie,
  Psychotherapie en EMDR-therapie
 • Bedrijfsongevallen 24/7 en spoedopvang 24/7
 • Nascholingscursussen beroepschauffeurs t.b.v. Code 95
 • Rijvaardigheidsonderzoeken
  Rijtesten en functie-geschiktheidsonderzoeken
 • Ongevallenanalyse en expertise
 • Specialistische Rijbegeleidingen
 • Verkeersbegeleiding Senioren
  Trainingen Verbetering Verkeersgedrag
 • Arbeidsre-integratie
 • Begeleiding specifiek gericht op personen met whiplash en/of                             niet aangeboren hersenletsel (NAH)

 

Onze werkwijze