ONGEVALLENANALYSE EN EXPERTISE

RaNed biedt uitkomst indien u hulp nodig heeft op het gebied van verkeersongevals-vraagstukken. RaNed is aangesloten bij EVU, zie: www.evu-nl.org

Ongevallenanalyse en Expertise

Door middel van ongevallenanalyse, expertise, schuldvraagonderzoek en/of toedrachtonderzoek, tracht RaNed opheldering te geven aan partijen die onderling zijn vastgelopen in een situatie van “welles-nietes”, danwel gewoon meer duidelijkheid wensen te verkrijgen in de daadwerkelijke omstandigheden tijdens of voorafgaand aan het verkeersongeval.

RaNed werkt met een team van ervaren deskundigen op gebied van verkeersgedrag en ongevalanalyse. Zij streven naar een heldere uiteenzetting van de betreffende ongevalsituatie en alle daarmee verband houdende factoren zoals die van de mens, de omgeving en het voertuig. Door de jarenlange ervaring binnen de transportsector en het dagelijks begeleiden van vrachtautochauffeurs heeft RaNed veel kennis opgebouwd met betrekking tot zichtveldproblematieken en daaraan gerelateerde onderwerpen zoals de “dode hoek”.

U kunt bij RaNed terecht voor zowel advisering als daadwerkelijke rapportage aan de hand van het uitgevoerde onderzoek. Opdrachtgevers zijn particulieren, advocatuur, verzekeringsmaatschappijen of verenigingen die de belangen behartigen van verkeersslachtoffers en dergelijke.

De ongevallenanalyse van RaNed kan een vast onderdeel zijn bij de hulpverlening aan beroepschauffeurs, daar waar RaNed wordt ingeschakeld voor spoedhulp n.a.v. een verkeersongeval. Op eerste verzoek of op basis van vaste afspraken middels abonnement of collectieve overeenkomst, kan gebruik worden gemaakt van onze dienstverlening ‘Chauffeurshulp 24/7’. 

Ongevallenanalyse Quickscan

Voordat RaNed een onderzoek start wordt vooraf het dossier bestudeerd tegen vergoeding van inkijktarief, deze is afhankelijk van de grootte van het dossier. Na schriftelijke opdracht op basis van een door RaNed uitgebrachte offerte wordt spoedig aangevangen met de uitvoering.

Mogelijke inhoud van onze expertise:

  • Bestudering schadedossier
  • Gesprekken met betrokkenen/getuigen
  • Narijden / ongevalreconstructie
  • Vastlegging onderzoeksresultaat d.m.v. schriftelijke rapportage en beeldmateriaal
  • Toelichting PC-Rect en inhoudelijkheden
  • Video-reportage d.m.v. PC-Crash

Kosten op aanvraag via offerte

U kunt ons altijd bellen voor een vrijblijvend advies of het maken van een afspraak.