RIJVAARDIGHEIDSONDERZOEKEN

Rijvaardigheidsonderzoeken en Functiegeschiktheidsonderzoeken

Wanneer er twijfels bestaan over de mate van rijvaardigheid of geschiktheid, er sprake is van verlies van functies, bijvoorbeeld na een herseninfarct, waardoor men formeel of functioneel niet meer de nodige lichamelijke of geestelijke geschiktheid tot besturen van motorrijtuigen bezit, kan RaNed rijvaardigheidsonderzoeken verzorgen. De daaraan gekoppelde aanvraag van rijtesten bij het CBR en het regelen van voorzieningen kan ook door ons worden verzorgd, al dan niet in combinatie met trainingen gericht op het specifieke probleem.

Doelstellingen

 • Het onderzoeken van het rijvaardigheidsniveau waarbij tevens een diagnose kan worden gesteld teneinde de oorzaak van ontstane schades zichtbaar te maken, gevolgd door een eventueel opleidingsadvies
 • Het onderzoeken van het rijvaardigheidsniveau als onderdeel van een selectie- of sollicitatieprocedure
 • Het onderzoeken van het rijvaardigheidsniveau in relatie tot het functioneren in het huidige beroep, danwel als onderdeel van een selectie- of sollicitatie- procedure

Doelgroepen

 • Beroepsmatige chauffeurs die binnen het bedrijf/organisatie gebruik maken van een gezamenlijk wagenpark, waarbij de opdracht­gever bekend wil zijn met het rijvaardig­heidsniveau, dan wel in­zicht wil hebben welke bestuurders verant­woordelijk zijn voor voertuig- of ver­keers­schades
 • Personen die reflecteren op een vacature of in aanmerking komen voor een beroep of functie, waarvoor het goed en veilig besturen van een motorvoertuig essentieel is
 • Particulieren die inzicht willen hebben in het huidige niveau van eigen rijvaardigheid

De onderzoeken zijn gericht op de alle rijbewijscategorieën

Inhoud:

 • Ogentest
 • Theorietest
 • Voertuigbediening/beheersing
 • Verkeersdeelneming
 • Verkeersinzicht

Bijzonderheden:

Voertuig RaNed of opdrachtgever

Tijdsduur:

Afhankelijk van het onderzoek 1¼ tot 3 uren

Locatie:

In onderling overleg

Rapportage:

Rapportage aan opdrachtgever binnen 3 werkdagen

Kosten:

Op aanvraag (afhankelijk van tijdsduur en de locatie)