Ga naar de inhoud

VERKEERSANGST - RIJANGST

Doelstelling:

Betrokkene is weer in staat als een volwaardig verkeersdeelnemer aan het verkeer deel te nemen en kan zijn beroep of functie weer onbelemmerd uitvoeren.

Doelgroep:

Personen die door een gebrek aan kennis en ervaring een angst voor verkeersdeelname hebben opgebouwd en door de optredende klach­ten of symptomen niet meer aan het verkeer deelne­men of hierbij worden.

Aanvangniveau:

Rijbewijs voor de betreffende categorie, dan wel in opleiding daar­voor.

Inhoud:

  • Ogentest
  • Elementaire bedieningsoefeningen in verband met automatiseren juiste basisvaardigheden
  • Praktische verkeersbegeleiding
  • Herkennen van en controle over sympto­men
  • Risicoperceptie
  • Gebruik van oefenbaan/slipbaan
  • Sociale gesprekken en overige begeleidingselementen.

Aantal deelnemers: één (altijd individueel)

Duur:

Naar aanleiding van een intake-gesprek (1½ uur) wordt een begelei­ding wel of niet geadviseerd. Het aantal sessies is afhankelijk van de ernst van de klachten.

Een standaard programma bestaat uit 5 tot 8 sessies á 3 uren. Afhankelijk van de ernst van de klachten kunnen meer of minder sessies van toepassing zijn.

Bijzonderheden:

  • Verwijzing door Letselschadebureaus, ANWB, VVN, etc. of eigen verzoek
  • Voertuig RaNed, evt. “eigen” voertuig in overleg.

 

Aanvang locatie:

Woonadres van cliënt of adres RaNed (andere locaties in overleg).

Kosten: op aanvraag.

 

RANED TRAUMA- & HERSTEL-BEGELEIDINGS-INSTITUUT!

“VERANTWOORD OP WEG NAAR HERSTEL…”