Ga naar de inhoud

STAR: Minder verkeer, gelijkblijvende aantallen slachtoffers

2020 gaat de boeken in als een apart jaar, ook op het gebied van verkeer en verkeersveiligheid. Het verkeer is sinds de eerste coronagolf in maart afgenomen en files lijken iets uit het verleden. “Helaas zien we de verkeersafname maar beperkt terug in de aantallen verkeersslachtoffers. Met de STAR-cijfers volgen we het nauwkeurig”, meldt STAR.

Op het VIA Software Dashboard wordt het actuele aantal slachtoffers bijgehouden. Natuurlijk kunnen deze cijfers nog iets veranderen, maar de conclusie dat de daling beperkt is, zal niet veranderen. De trendgrafiek (zie hier hier op LinkedIn) laat het aantal verkeersslachtoffers zien per kwartaal vanaf 2014. De trend is het ‘zwevende gemiddelde’ dat staat voor het aantal slachtoffers telkens van 4 aaneengesloten kwartalen. De grafiek laat zien dat Q1 een vergelijkbaar aantal slachtoffers heeft met voorgaande jaren. In Q2 – de strenge COVID-maatregelen waren van kracht -, ligt dat aantal lager, met ongeveer 100 slachtoffers.

Echter, Q3 is alweer vergelijkbaar met de voorgaande jaren. De verkeersdoden laten een bijzonder beeld zien. In 2020 Q2 zijn op één kwartaal na (2018 Q2) zelfs de meeste doden gevallen. Uit ons onderzoek “Minder ongevallen, toch onveiliger op de weg” bleek dit ook al. Een verkenning laat zien dat vooral de rijkswegen een flinke daling kennen van slachtoffers. Q3 heeft een opvallend laag aantal verkeersdoden. De combinatie van COVID-maatregelen en de 100 km/u?

De wegen binnen de bebouwde kom laten een beperkte daling van slachtoffers en verkeersdoden zien. Buiten de bebouwde kom echter is een stijging te zien, op de 60 én 80 km/u-wegen. Q3 had niet eerder een zo hoog aantal slachtoffers. Het aantal verkeersdoden buiten de bebouwde kom in Q2 is zelfs omhooggeschoten. Verdere verkenning laat zien dat de fiets een grote betrokkenheid heeft bij deze ongevallen.

Gezien de resultaten uit de verkenning is besloten het dit voorjaar gepubliceerde onderzoek “Minder ongevallen, toch onveiliger op de weg” begin volgend jaar te herhalen.

Bron: riskenbusiness.nl

RANED TRAUMA- & HERSTEL-BEGELEIDINGS-INSTITUUT!

Samen jouw draad weer oppakken...