Ga naar de inhoud

Overheidscampagnes bereiken Nederlander steeds minder goed

Recente overheidscampagnes als ‘MONO’ en ‘Iedereen doet wat’ worden door Nederlanders achteraf minder goed herkend dan klassieke campagnes als ‘Bob jij of Bob ik’ en ‘Goochem het Gordeldier’. Waar het herkenningspercentage van alle overheidscampagnes in 2003 op gemiddeld 92,2% lag, is dit momenteel nog 70%. Dit en meer blijkt uit campagne onderzoek van online drukkerij FLYERALARM naar ruim 400 overheidscampagnes uit de afgelopen twee decennia.

Het hele jaar door voert de Rijksoverheid campagne om Nederlanders kennis bij te brengen over een bepaald onderwerp, hun houding te veranderen of gedrag aan te passen. De individuele campagnes die door alle jaren heen het best herkend werden, zijn inmiddels al redelijk gedateerd: ‘Identificatieplicht’ (2004), ‘Fietsverlichting’ (2004) en ‘Toeslagen’ (2005). Het bereik van deze campagnes lag op 100%.

2003 meest succesvolle jaar; dip in 2010
In het jaar 2003 was het gemiddelde campagnebereik het hoogst (92,2%). In dit jaar werd men onder andere aangespoord een autogordel te dragen in de auto, bijvoorbeeld door de introductie van ‘Goochem het Gordeldier’ voor kinderen op de achterbank.

De grootste dip was te zien in 2010: toen lag het herkenningspercentage op slechts 52,4%. Anno 2021 bereiken alle campagnes gemiddeld 70% van de mensen. Over alle jaren gezien worden campagnes binnen het thema ‘Verkeer en Reizen’, zoals de welbekende BOB-campagne, het beste herkend door Nederlanders (84,4%).

Wel meer waardering voor campagnes
Ondanks dat Nederlanders de overheidscampagnes over het algemeen steeds minder goed herkennen, kunnen de verschillende onderwerpen wel op meer waardering rekenen. Zo lag deze waardering (uitgedrukt in een cijfer van 0 tot 10) in 2003 op gemiddeld 6,9 en is deze inmiddels gestegen naar een 7,3. In 2020 ​was de waardering voor campagnes het hoogst: hier lag het cijfer op maar liefst 7,6.

Overheidscampagnes over het thema criminaliteit – waarin bijvoorbeeld onderwerpen als huiselijk geweld aan het licht worden gebracht – worden over alle jaren gezien het hoogst gewaardeerd. Campagnes rondom verkiezingen zijn juist het minst geliefd.

RANED TRAUMA- & HERSTEL-BEGELEIDINGS-INSTITUUT!

Samen jouw draad weer oppakken...