Ga naar de inhoud

Nieuwsbrief RaNed 15-12-2020

Middels deze nieuwsbrief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen bij RaNed.

Optimalisatie landelijke bezetting begeleiders
Zoals u bekend is verricht RaNed haar diensten landelijk.
De aanrijtijden van onze begeleiders naar de drie noordelijke provincies waren tot voor kort tijdrovend en bij langdurige trajecten ook enigszins inefficiënt.
Door de verhuizing van één van onze deskundige begeleiders naar die regio is de dienstverlening naar onze cliënten aldaar weer optimaal gewaarborgd.

Wijziging vestigingsadres
Met ingang van 01-02-2021 vervalt onze vestiging te Hillegom.
Wij zetten onze werkzaamheden ongewijzigd voort vanuit onze vestiging in de provincie Groningen. Ook van daaruit zijn onze medewerkers u en uw cliënten weer graag van dienst.

Vernieuwing wagenpark: RaNed gaat over op groen.
Ter vervanging van twee van haar bedrijfsauto’s is ditmaal de keuze gemaakt voor elektrische voertuigen. De actieradius, kwaliteit en uitrusting van de gekozen auto’s is ruim voldoende om aan de hoge standaard van onze begeleidingen te voldoen.
Wij wensen onze medewerkers veel veilige kilometers toe.

Vernieuwing website
Momenteel wordt volop gewerkt aan het vernieuwen van onze website.
In het eerste kwartaal verwachten wij deze te kunnen introduceren en zullen wij u dan uiteraard van dat moment op de hoogte brengen.

Tarieven 2021
Ondanks het lastige jaar 2020 en de toegenomen kosten is het door het invoeren van enkele structureel organisatorische maatregelen, gelukt om onze tarieven gelijk te houden.

Corona Lockdown
De nieuwe maatregelen per 15-12-2020 hebben ook betrekking op onze dienstverlening.
Vanaf heden zullen wij dan ook een groot deel van onze activiteiten tot in ieder geval 19-01-2021 stilleggen. Uitzondering hierop vormen de intakegesprekken en de directe opvang in het kader van Chauffeurshulp 24/7 en bedrijfsongevallen. Ook begeleidingen op voertuigen waarbij de afstand kunnen waarborgen blijven wij uitvoeren. Dit alles vanzelfsprekend met inachtneming van de RIVM geldende maatregelen.

En natuurlijk zijn wij zoals gebruikelijk telefonisch en per mail bereikbaar. https://www.raned.nl/contact

Bovendien.
Directie en medewerkers danken u voor het in ons gestelde vertrouwen en wensen u een voorspoedig en bovenal GEZOND 2021 toe.

RANED TRAUMA- & HERSTEL-BEGELEIDINGS-INSTITUUT!

Samen jouw draad weer oppakken...