Ga naar de inhoud

Nauwelijks minder verkeersdoden door coronacrisis, ouderen verongelukken vaker

Het aantal doden in het verkeer is tussen half maart en eind april nauwelijks afgenomen, hoewel het aantal verkeersongelukken bijna halveerde. Dat blijkt uit een analyse (.pdf) van verkeersbureau VIA in opdracht van de politie.
Tussen 16 maart en 26 april kwamen 62 mensen om in het verkeer. In dezelfde periode de afgelopen drie jaar waren het er gemiddeld 65. Het totaal aantal ongevallen schommelt in deze periode al jaren rond de 11.500. Nu waren dat er maar 6245.
“Het is een heel bijzondere situatie waar we nu in het verkeer mee te maken hebben”, zegt VIA-onderzoeker Erik Donkers in het NOS Radio 1 Journaal. “We zijn ons echt anders gaan gedragen. We zijn meer gaan fietsen, vooral ouderen doen dat. Bovendien zijn de straten leger, wat voor sommige automobilisten aanleiding is om harder te gaan rijden.”

Kinderen spelen vaker buiten
Bij de leeftijdsgroep 70-80 jaar was een grote stijging in het aantal doden te zien. De kans dat zij bij een ongeluk kwamen te overlijden, steeg met 70 procent. De slachtoffers waren veelal mensen die omkwamen op een elektrische fiets.
Ook veertigers, die meer gingen fietsen en motorrijden, en kinderen onder de tien verongelukten vaker. De laatste stijging is waarschijnlijk te verklaren doordat de kinderen niet meer naar school gingen en vaker buiten speelden.

Bron: NOS

RANED TRAUMA- & HERSTEL-BEGELEIDINGS-INSTITUUT!

Samen jouw draad weer oppakken...