Nieuw standaard protocol bij ongevallen

BREDA – Wegbeheerders als Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten krijgen een standaard protocol waarin staat hoe zij moeten acteren na een ernstig verkeersongeval. Aandacht voor slachtoffers, nabestaanden én het voorkomen van nieuwe incidenten staat daarbij centraal.

Een proef van twee jaar in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Velsen en Tilburg heeft geleid tot een ’handboek’ waarin de aanpak wordt uitgelegd. Nu nog is het zo dat wegbeheerders allemaal hun eigen invulling geven aan de afhandeling van een ernstig ongeval.

 

Afwikkeling

,,De politie bepaalt in eerste instantie wat er gebeurt na een ongeluk en heeft de regie in handen, maar ook wij als wegbeheerder kunnen een belangrijke rol spelen in de afwikkeling”, zegt Geert van der Zwaard van de gemeente Alphen aan den Rijn. ,,Want wat kan er gedaan worden om een soortgelijk ongeval in de toekomst te voorkomen? Via een schouw die wij uitvoeren kijken we hoe het veiliger kan.”

In de nieuwe aanpak is er ook meer aandacht voor slachtoffers en nabestaanden. Van der Zwaard: ,,Dat krijgt in dit protocol terecht veel meer aandacht. We kijken waar behoefte aan is en zullen in geval van een dodelijk slachtoffer ons medeleven laten blijken door een persoonlijke brief of bezoek van de burgemeester.”

,,Tijdens de testperiode hadden wij twee dodelijk ongevallen waarbij een condoleancebrief is verstuurd. Of dat wel of niet gewaardeerd is weten we niet, want zoiets ga je niet checken. Er staat in het protocol ook dat de communicatie met slachtoffers en nabestaanden moet worden gestroomlijnd. Zo moet worden voorkomen dat zij via de media eerder of iets anders te horen krijgen over de toedracht en de afhandeling”, aldus de zegsman.

Juiste stappen

De Vereniging Verkeersslachtoffers reageert positief op de stap. ,,Wij steunen dit plan voor honderd procent. Want als er een ongeluk gebeurt, is het belangrijk dat onmiddellijk de juiste stappen in aanpak en opvang worden genomen. Die moeten efficiënt en menswaardig zijn”, meent voorzitter Nelly Vollebregt.

Vriendin van Jeroen overleed bij aanrijding door appende bestuurder: ‘Hou je ogen op de weg en je handen aan het stuur’ (video)

“Op 5 juli 2019 is mijn lieve vriendin Kirsten overleden nadat ze in de file aangereden werd door een appende bestuurder. Met dank aan SafeDrivePod International B.V. heb ik samen met Sigrid van Amerongen en Jeroen Van Der Horst een filmpje gemaakt om mensen te waarschuwen. Houd je ogen op de weg en blijf van je telefoon af tijdens het rijden!” Dat schrijft Jeroen van Tol op LinkedIn. Bekijk hieronder zijn oproep.

Zachte band? Deze site weet direct de ideale spanning op basis van je kenteken

Op de website watismijnbandenspanning.nl kunnen automobilisten na invoering van hun kenteken en bandenmaat precies aflezen wat de juiste bandenspanning is voor hun auto.

In Nederland rijdt liefst 60 procent van alle auto’s met een te lage bandenspanning. Dat kan per auto per jaar oplopen tot 150 euro extra aan brandstofkosten. De overheid wil ook graag dat auto’s met de juiste bandenspanning rondrijden en heeft daarom de website aangemaakt. De site koppelt het kenteken aan de voertuiggegevens van de RDW. Ook wordt gekeken naar de gegevens van de autofabrikant, de maat en het maximale laadvermogen van de banden.

Een van de redenen waarom automobilisten hun banden niet regelmatig oppompen, is dat ze de juiste bandenspanning niet weten, aldus Vaco. Een te lage bandenspanning is slecht voor het brandstofverbruik en dus het milieu, maar ook voor de wegligging. Ook is er meer kans op een klapband. Wanneer de bandenspanning te hoog is, leidt dit tot een slechter contact met de weg en een hogere bandenslijtage. De website biedt ook een agenda-alert. Hiermee krijgen automobilisten elke twee maanden een herinnering, zodat ze weten dat het tijd is om de banden te controleren en eventueel op de juiste spanning te brengen. Om het voor automobilisten gemakkelijk te maken een bandenpomp te vinden, heeft de overheid ook de website vindbandenpomp.nl ontwikkeld. Via deze website kunnen automobilisten de dichtstbijzijnde locatie vinden, waar zij (kosteloos) de banden op spanning kunnen brengen of laten brengen.

Bron: AD.nl

Nieuwsbrief RaNed 15-12-2020

Middels deze nieuwsbrief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen bij RaNed.

Optimalisatie landelijke bezetting begeleiders
Zoals u bekend is verricht RaNed haar diensten landelijk.
De aanrijtijden van onze begeleiders naar de drie noordelijke provincies waren tot voor kort tijdrovend en bij langdurige trajecten ook enigszins inefficiënt.
Door de verhuizing van één van onze deskundige begeleiders naar die regio is de dienstverlening naar onze cliënten aldaar weer optimaal gewaarborgd.

Wijziging vestigingsadres
Met ingang van 01-02-2021 vervalt onze vestiging te Hillegom.
Wij zetten onze werkzaamheden ongewijzigd voort vanuit onze vestiging in de provincie Groningen. Ook van daaruit zijn onze medewerkers u en uw cliënten weer graag van dienst.

Vernieuwing wagenpark: RaNed gaat over op groen.
Ter vervanging van twee van haar bedrijfsauto’s is ditmaal de keuze gemaakt voor elektrische voertuigen. De actieradius, kwaliteit en uitrusting van de gekozen auto’s is ruim voldoende om aan de hoge standaard van onze begeleidingen te voldoen.
Wij wensen onze medewerkers veel veilige kilometers toe.

Vernieuwing website
Momenteel wordt volop gewerkt aan het vernieuwen van onze website.
In het eerste kwartaal verwachten wij deze te kunnen introduceren en zullen wij u dan uiteraard van dat moment op de hoogte brengen.

Tarieven 2021
Ondanks het lastige jaar 2020 en de toegenomen kosten is het door het invoeren van enkele structureel organisatorische maatregelen, gelukt om onze tarieven gelijk te houden.

Corona Lockdown
De nieuwe maatregelen per 15-12-2020 hebben ook betrekking op onze dienstverlening.
Vanaf heden zullen wij dan ook een groot deel van onze activiteiten tot in ieder geval 19-01-2021 stilleggen. Uitzondering hierop vormen de intakegesprekken en de directe opvang in het kader van Chauffeurshulp 24/7 en bedrijfsongevallen. Ook begeleidingen op voertuigen waarbij de afstand kunnen waarborgen blijven wij uitvoeren. Dit alles vanzelfsprekend met inachtneming van de RIVM geldende maatregelen.

En natuurlijk zijn wij zoals gebruikelijk telefonisch en per mail bereikbaar. https://www.raned.nl/contact

Bovendien.
Directie en medewerkers danken u voor het in ons gestelde vertrouwen en wensen u een voorspoedig en bovenal GEZOND 2021 toe.

ANWB roept op: ’Doe je winterjas uit in de auto’

DEN HAAG – Doe je dikke winterjas of donsjack uit als je achter het stuur kruipt of als passagier een veiligheidsgordel omdoet in de auto. Dat adviseert de ANWB, omdat het anders voor gevaarlijke situaties kan zorgen als er een noodstop gemaakt moet worden.

De oproep komt nadat de ADAC – de Duitse zusterclub van de automobielclub – alarm slaat na een uitgebreide proef in het testlaboratorium met dik aangeklede poppen. Daarbij werd duidelijk dat een niet goed op het lichaam sluitende gordel eerder grote lichamelijke schade aanbrengt bij een botsing dan dat het voor veiligheid zorgt.

Riem
„We raden dan ook aan om je jas uit te doen of in ieder geval over de riem te trekken voordat je aan boord gaat. Kinderen moeten ook op deze manier worden vastgemaakt of, nog beter, zonder dikke winterkleding”, meent Van Tol. “Mensen beseffen niet dat het gevaarlijk kan zijn”

Ook Veilig Verkeer Nederland roept op de winterjas uit te doen voordat de autorit begint. „Mensen beseffen niet dat het gevaarlijk kan zijn, maar deze ADAC-test toont overduidelijk aan dat het onveilig is dat wel te doen”, zegt Rob Stomphorst. „Wil je dat niet, draag de riem dan onder je jas. En als het te koud is, dan biedt het verwarmingssysteem in de auto of een extra dekentje echt wel uitkomst.”

Niet alleen dikke winterjassen kunnen volgens de ANWB een veiligheidsrisico vormen. „Ook hoeden en sjaals kunnen het zicht belemmeren en gevoerde handschoenen bieden niet altijd een stevige grip op het stuur. Ook is het niet aan te raden achter het stuur te zitten met dikke schoenen die het moeilijk kunnen maken om het gaspedaal en de remmen te gebruiken”, aldus de zegsman.

Bron: De Telegraaf

STAR: Minder verkeer, gelijkblijvende aantallen slachtoffers

2020 gaat de boeken in als een apart jaar, ook op het gebied van verkeer en verkeersveiligheid. Het verkeer is sinds de eerste coronagolf in maart afgenomen en files lijken iets uit het verleden. “Helaas zien we de verkeersafname maar beperkt terug in de aantallen verkeersslachtoffers. Met de STAR-cijfers volgen we het nauwkeurig”, meldt STAR.

Op het VIA Software Dashboard wordt het actuele aantal slachtoffers bijgehouden. Natuurlijk kunnen deze cijfers nog iets veranderen, maar de conclusie dat de daling beperkt is, zal niet veranderen. De trendgrafiek (zie hier hier op LinkedIn) laat het aantal verkeersslachtoffers zien per kwartaal vanaf 2014. De trend is het ‘zwevende gemiddelde’ dat staat voor het aantal slachtoffers telkens van 4 aaneengesloten kwartalen. De grafiek laat zien dat Q1 een vergelijkbaar aantal slachtoffers heeft met voorgaande jaren. In Q2 – de strenge COVID-maatregelen waren van kracht -, ligt dat aantal lager, met ongeveer 100 slachtoffers.

Echter, Q3 is alweer vergelijkbaar met de voorgaande jaren. De verkeersdoden laten een bijzonder beeld zien. In 2020 Q2 zijn op één kwartaal na (2018 Q2) zelfs de meeste doden gevallen. Uit ons onderzoek “Minder ongevallen, toch onveiliger op de weg” bleek dit ook al. Een verkenning laat zien dat vooral de rijkswegen een flinke daling kennen van slachtoffers. Q3 heeft een opvallend laag aantal verkeersdoden. De combinatie van COVID-maatregelen en de 100 km/u?

De wegen binnen de bebouwde kom laten een beperkte daling van slachtoffers en verkeersdoden zien. Buiten de bebouwde kom echter is een stijging te zien, op de 60 én 80 km/u-wegen. Q3 had niet eerder een zo hoog aantal slachtoffers. Het aantal verkeersdoden buiten de bebouwde kom in Q2 is zelfs omhooggeschoten. Verdere verkenning laat zien dat de fiets een grote betrokkenheid heeft bij deze ongevallen.

Gezien de resultaten uit de verkenning is besloten het dit voorjaar gepubliceerde onderzoek “Minder ongevallen, toch onveiliger op de weg” begin volgend jaar te herhalen.

Bron: riskenbusiness.nl

Primeur: Slimme camera gaat automobilisten die appen opsporen

Het Openbaar Ministerie speurt vanaf maandag met slimme camera’s naar automobilisten die achter het stuur zitten te appen. Nou ja, of meer algemeen: een telefoon vasthouden. Nederland heeft in Europa de primeur met de inzet van de camera.
De camera’s sturen gefotografeerde overtredingen automatisch door naar het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Als daar de overtreding definitief wordt vastgesteld, krijgt de bestuurder een boete van 240 euro op de mat.

Hoofd automobilisten die appen niet op foto
Volgens het OM maken de camera’s beelden van boven schuin naar beneden. Het gezicht van de bestuurder wordt daardoor niet vastgelegd, zijn handen en kenteken wel. Alleen als het systeem vermoedt dat er een telefoon wordt vastgehouden, gaat de foto naar het CJIB. Daar beoordeelt een boa de overtreding definitief. Volgens het OM zijn de foto’s zo duidelijk dat er een boete kan worden opgelegd, aldus een woordvoerder.
De foto’s kunnen door de kentekenhouder worden opgevraagd. Tegen de opgelegde boete kan beroep worden aangetekend.

Succes in Australië
De camera’s worden sinds enige tijd ingezet in Australië. Met succes, aldus het OM. In de testperiodes in Nederland zijn veel overtredingen geconstateerd – op één dag registreerden twee camera’s 400 bestuurders met een telefoon in hun hand. Het ging om metingen van 24 uur langs een N-weg en van zes uur boven een snelweg. Volgens het OM werken de camera’s dag en nacht en bij alle weersomstandigheden. Bovendien zijn ze makkelijk te verplaatsen. Het systeem kan daardoor elke dag ergens anders worden ingezet. „Daarmee krijg je het gevoel dat je altijd en overal bekeurd kan worden voor een overtreding”, zegt Achilles Damen, verkeersofficier bij het OM. „Dat moet het handheld telefoongebruik achter het stuur verminderen en de veiligheid op de weg vergroten.”

Appen opsporen was niet efficiënt
Tot dusver werden appende of bellende bestuurders bij betrapping door de politie langs de kant van de weg gezet. Volgens Damen is die handhaving „heel effectief, maar niet altijd efficiënt”, omdat het veel capaciteit van de politie vergt. „Daarom heeft het Openbaar Ministerie onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor digitale handhaving”, aldus Damen.

Bron: Metro

Bellen vormt grootste afleiding in het verkeer

Afleiding heeft negatieve effecten op het gedrag in het verkeer. Vooral activiteiten die ervoor zorgen dat de ogen lang niet op de weg zijn gericht, verhogen de kans op een ongeval: onder andere een telefoonnummer intoetsen, appen en texten, reiken naar objecten in de auto en langdurig kijken naar objecten buiten de auto. Volgens een Nederlands onderzoek komt een telefoongesprek voeren het vaakst voor (46% handsfree; handheld 20%), maar ook wordt achter het stuur het scherm van de mobiele telefoon of die van de boordcomputer geregeld bediend: 44% stelt de navigatie op de telefoon in, 42% leest berichten en 36% verstuurt zelfs berichten, 22% zoekt of checkt iets op de telefoon, 21% gebruikt de telefoon om muziek op te zetten, 19% maakt foto’s en 8% speelt een game.

De mobiele telefoon staat symbool voor ‘afleiding in het verkeer’. Maar behalve mobiel bellen, appen of luisteren naar muziek, zijn veel automobilisten, fietsers en voetgangers bezig met allerlei andere activiteiten die hen kunnen afleiden. Voorbeelden zijn een navigatiesysteem instellen, eten en drinken, praten met passagiers of dagdromen. Verkeersdeelnemers kunnen ook afgeleid raken door opvallende zaken en gebeurtenissen buiten het voertuig, zoals reclameborden, een overvliegend vliegtuig, iemand op het trottoir of een ongeval.

Negatieve effecten
Afleiding heeft negatieve effecten op het gedrag in het verkeer. Vooral activiteiten die ervoor zorgen dat de ogen lang niet op de weg zijn gericht, verhogen de kans op een ongeval: onder andere een telefoonnummer intoetsen, appen en texten, reiken naar objecten in de auto en langdurig kijken naar objecten buiten de auto. Uit een recente Amerikaanse analyse bleek echter dat het voeren van een telefoongesprek in de auto (handsfree of handsheld) het ongevalsrisico niet verhoogde; terwijl uit simulatorstudies blijkt dat dit het rijgedrag wel negatief beïnvloedt. Een mogelijke verklaring voor deze schijnbaar tegenstrijdige resultaten is dat automobilisten compenseren voor de afleiding (bijvoorbeeld door minder veeleisende verkeerssituaties te kiezen voor een telefoongesprek).

Er zijn verschillende maatregelen die afleiding in het verkeer tegen kunnen gaan, zoals een wettelijk verbod op handheld telefoongebruik met handhaving, voorlichting en educatie, of technische voorzieningen die het onmogelijk maken om bijvoorbeeld een mobiele telefoon te gebruiken tijdens verkeersdeelname.

Oorzaken afleiding
De mobiele telefoon staat symbool voor ‘afleiding in het verkeer’. Maar behalve mobiel bellen, appen of luisteren naar muziek, zijn veel automobilisten, fietsers en voetgangers bezig met allerlei andere activiteiten die hen kunnen afleiden. Voorbeelden zijn een navigatiesysteem instellen, eten en drinken, praten met passagiers of dagdromen. Verkeersdeelnemers kunnen ook afgeleid raken door opvallende zaken en gebeurtenissen buiten het voertuig, zoals reclameborden, een overvliegend vliegtuig, iemand op het trottoir of een ongeval.

Afleiding heeft negatieve effecten op het gedrag in het verkeer. Vooral activiteiten die ervoor zorgen dat de ogen lang niet op de weg zijn gericht, verhogen de kans op een ongeval: onder andere een telefoonnummer intoetsen, appen en texten, reiken naar objecten in de auto en langdurig kijken naar objecten buiten de auto. Uit een recente Amerikaanse analyse bleek echter dat het voeren van een telefoongesprek in de auto (handsfree of handsheld) het ongevalsrisico niet verhoogde; terwijl uit simulatorstudies blijkt dat dit het rijgedrag wel negatief beïnvloedt. Een mogelijke verklaring voor deze schijnbaar tegenstrijdige resultaten is dat automobilisten compenseren voor de afleiding (bijvoorbeeld door minder veeleisende verkeerssituaties te kiezen voor een telefoongesprek).

Er zijn verschillende maatregelen die afleiding in het verkeer tegen kunnen gaan, zoals een wettelijk verbod op handheld telefoongebruik met handhaving, voorlichting en educatie, of technische voorzieningen die het onmogelijk maken om bijvoorbeeld een mobiele telefoon te gebruiken tijdens verkeersdeelname.

Amerikaans onderzoek
Een groot deel van automobilisten blijkt bezig te zijn met activiteiten die hen kunnen afleiden. Naturalistic Driving onderzoek in de Verenigde Staten laat zien dat automobilisten tot circa 50% van hun rijtijd aan afleidende activiteiten besteden. De in omvang grootste afleidende activiteit bleek in dit onderzoek praten met passagiers: ongeveer 15% van de totale rijtijd. Ongeveer 6% tot 9% van de totale rijtijd waren automobilisten bezig met hun telefoon. Uit een Nederlands Naturalistic Driving-onderzoek blijkt dat automobilisten zich ongeveer 9% van de totale rijtijd met hun mobiele telefoon bezighielden . Automobilisten luisteren ook graag naar muziek; ruim 90% van automobilisten luistert regelmatig naar muziek of radio in de auto. Automobilisten kunnen met meerdere afleidende activiteiten tegelijk bezig zijn. Dat gebeurt in 11% van de rijtijd.

Een observatiestudie uit 2018 liet zien dat drie keer zo veel automobilisten handheld bellen als het scherm van de smartphone bedienen (respectievelijk 9% en 3%). Ook liet de studie zien dat beduidend meer automobilisten handheld belden (9%) dan handsfree (2%). Dit verschil kan komen omdat handsfree bellen lastiger kan worden waargenomen dan handheld bellen. Daarnaast bleek dat 27% van de vrachtautochauffeurs en 18% van de bestuurders van bestelbusjes hun mobiele telefoon gebruiken. Bij bestuurders van personenauto’s was dat 13%.

Bron: riskenbusiness.nl

Meer fietsdoden onder ouderen

Het aantal dodelijke slachtoffers en ernstig gewonden onder oudere fietsers zal de komende jaren explosief stijgen. Nu al is meer dan de helft van de fietsers die om het leven komt 70 jaar of ouder, maar als er geen maatregelen genomen worden zal dat aantal alleen maar stijgen.

Steeds meer senioren stappen op de fiets. Maar het aantal ongelukken met dodelijke afloop blijft daardoor ook fors stijgen.
Dat constateert de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in een rapport over veiligheid voor oudere fietsers dat maandag wordt gepubliceerd maar al in bezit is van De Telegraaf. „Vooral het aandeel 80-plussers dat als fietser overlijdt is flink toegenomen”, stelt onderzoeker Paul Schepers van de SWOV. „Van 12% in 2000 tot 27% in 2019, ofwel: 54 van de in totaal 203 fietsdoden. 60-plussers vormen bijna driekwart (72%) van het totaal aantal slachtoffers en 70-plussers ruim de helft (59%).”
Het aandeel fietsdoden jonger dan 60 jaar is daarentegen fors afgenomen: van ongeveer de helft in 2000 tot minder dan een derde (28%) in 2019. Van de circa 13.900 ernstig gewonde fietsers in 2018 was bijna een derde 70 jaar of ouder.

Op- en afstappen
Schepers: „De toename onder de ouderen komt vooral doordat er meer senioren zijn die ook steeds meer en langere afstanden fietsen. Problemen bij het op- en afstappen en het niet tijdig opmerken van obstakels zijn belangrijke redenen dat ouderen relatief vaak gewond raken bij enkelvoudige ongevallen. Ook complexe manoeuvres, zoals het links afslaan op een kruising, komen vaak voor als oorzaak van ongevallen.”

Als gevolg van de vergrijzing en de toenemende populariteit van de (elektrische) fiets onder ouderen, zal zonder aanvullende maatregelen het aantal verkeersslachtoffers onder oudere fietsers de komende jaren verder toenemen, verwacht de SWOV. „Er is helaas niet één maatregel om het probleem op te lossen”, meent Schepers. „Het is een combinatie van infrastructurele en voertuigtechnische maatregelen, ondersteund door gerichte educatie en beschermingsmiddelen. Dat kan het voor senioren veiliger maken.”
Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de ANBO zijn niet verrast door de cijfers. „Het aantal ouderen in Nederland groeit snel en daarmee is ook de kans groter dat zij betrokken zijn bij een fietsongeluk”, zegt Bernadet Naber van de ouderenbond in een reactie. „Daarom pleiten wij onder meer voor een cursus bij de aanschaf van een fiets, zeker als het een e-bike betreft.”

Bron: De Telegraaf