Meeste verkeersdoden sinds 2008, vooral toename onder 75-plussers

Vorig jaar zijn in Nederland 737 mensen om het leven gekomen door een verkeersongeluk. Dat zijn er 155 meer dan in het jaar ervoor en het hoogste aantal sinds 2008. De toename was het sterkst onder fietsers van 75 jaar en ouder, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In totaal kwamen 291 fietsers om het leven en 225 inzittenden van een personenauto. Onder de andere verkeersdoden zijn voetgangers, motorrijders en bestuurders van een scootmobiel.

Elektrische fiets

Van de fietsers die vorig jaar verongelukten had bijna de helft een aanrijding met een (bestel)auto. Een kwart van de fietsdoden viel bij een eenzijdig ongeluk, bijvoorbeeld door een glad wegdek, een verkeerde stuurbeweging of omdat de fietser onwel werd.

Er verongelukten 84 fietsers meer dan in 2021 en van de verongelukte fietsers waren er 150 75 jaar of ouder; in 2021 waren dat er nog 94. Ieder jaar worden het er meer, zegt het CBS.

Welke rol de elektrische fiets speelt bij het groeiend aantal dodelijke fietsongelukken van ouderen, is niet duidelijk. Weliswaar stijgt het aandeel van de e-bike in het overzicht van de geregistreerde ongelukken, maar dat kan ook komen doordat steeds meer mensen een elektrische fiets hebben.

 

Cijfers van het kenniscentrum VeiligheidNL laten zien dat in 2022 88.000 fietsers op de spoedeisende hulp in ziekenhuizen werden behandeld, van wie 57.000 (ruim twee derde) met ernstig letsel. Dat laatste aantal is de afgelopen tien jaar volgens VeligheidNL met 40 procent gestegen. Ongeveer een kwart van deze slachtoffers liep bij het ongeluk hersenletsel op.

Eind 2018 presenteerden het kabinet, de provincies, de gemeenten en vervoersregio’s nog een plan om het aantal verkeersslachtoffers naar nul terug te brengen in 2030. Dat lijkt niet te lukken.

Volgens prognoses van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) neemt op termijn het aantal ernstige verkeersgewonden door eenzijdige ongelukken met fietsers met 80 procent toe.

De 65-plusser geldt daarbij als een belangrijke risicogroep, stelt VeiligheidNL. Hun aantal groeit, want ze worden mobieler en kiezen meer voor de fiets als vervoermiddel. Dat is op zich goed, want gezond, maar de risico’s nemen wel toe.

‘Dag van de fietshelm’

Medisch specialisten zoals neuroloog-intensivist Marcel Aries van het academisch ziekenhuis in Maastricht pleiten daarom voor de verplichte invoer van de fietshelm. Morgen is de tweede nationale ‘Dag van de Fietshelm’. Aries: “We hebben bijna dagelijks te maken met patiënten met hersenletsel door fietsongelukken en zien de gevolgen van het niet dragen van een fietshelm terug op de scans van het hoofd. Dan gaat het om breuken, bloedingen en ernstige kneuzingen.”

Volgens Martijntje Bakker, directeur/bestuurder van VeiligheidNL, blijkt uit onderzoek dat fietshelmen de kans op hoofdletsel bij een ongeluk met 62 procent verlagen. Zeker bij kinderen en (al dan niet oudere) e-bikers.

Tot nu toe wil het kabinet niet weten van zo’n verplichting, vanwege gebrek aan draagvlak onder de bevolking. VeiligheidNL hoopt daarom dat steeds meer mensen vrijwillig een fietshelm gaan dragen.

Dieptepunt in 1972

Overigens is het aantal mensen dat omkomt in het verkeer nog altijd aanzienlijk lager dan in de jaren 60 en 70. In 1972 werd een dieptepunt bereikt met 3264 doden. Daarna maakte de overheid meer werk van verkeersveiligheid, onder meer door in 1975 het dragen van een autogordel verplicht te stellen.

Mede daardoor nam het aantal verkeersdoden geleidelijk af tot 570 in zowel 2013 als 2014. Sindsdien is er weer sprake van een stijging. Net als in voorgaande jaren kwamen in 2022 meer mannen (522) dan vrouwen (215) om in het verkeer.

Bron: nos.nl

Veel mensen voelen zich onveilig in woonwijken omdat er vaak te hard wordt gereden

Twee derde van de weggebruikers is van mening dat er in woonwijken te hard wordt gereden. De te hoge snelheid zorgt er bij veel mensen voor dat ze zich onveilig voelen. Eveneens twee derde van de ondervraagden is bereid zich te houden aan een verlaagde snelheidslimiet binnen de bebouwde kom van 30 kilometer per uur. Die snelheidslimiet staat nu op veel plekken nog op 50 kilometer per uur, maar Veilig Verkeer Nederland (VVN) wil dat de limiet overal wordt verlaagd.

VVN hield een enquête onder weggebruikers naar het veiligheidsgevoel. Uit dat onderzoek blijkt dat 66 procent van de deelnemers vindt dat er binnen de bebouwde kom vaak te hard wordt gereden. Dit veroorzaakt een gevoel van onveiligheid in woonwijken. 68 procent van de ondervraagden is bereid zich aan de aangepaste snelheid binnen de bebouwde kom te houden. Meer dan de helft van de deelnemers, 54 procent, gaf dan ook aan dat met een nieuwe snelheidsnorm van 30 kilometer per uur de bebouwde kom veiliger zou worden.

Onbewust rijgedrag
Volgens het onderzoek van de VVN zijn het vaak onbewuste drijfveren die ervoor zorgen dat automobilisten zich niet aan de snelheidslimiet houden binnen de bebouwde kom. “Zo hebben automobilisten bijvoorbeeld niet door dat ze te hard rijden omdat zij haast hebben. Eén ding is zeker: In het verkeer kun je geen tijd winnen”, zegt VVN-woordvoerder Rob Stomphorst.

Strengere maatregelen
De deelnemers zijn van mening dat strenge maatregelen zoals het uitdelen van hoge boetes en het vergroten van de kans om gepakt te worden het meest effectief zouden zijn. Daarnaast denken automobilisten zelf zich beter aan de snelheidslimiet van 30 kilometer per uur te houden wanneer er meer waarschuwingen komen over waar deze snelheid geldt. Zo zouden er meer borden geplaatst kunnen worden die de maximumsnelheid aangeven. Ook wanneer andere mensen zich eveneens aan de snelheidslimiet houden en wanneer de infrastructuur beter is ingericht op deze snelheidslimiet verwachten automobilisten zich beter aan de limiet te zullen houden.

VVN roept nu gemeenten op om vaart te maken met de invoering van de snelheidsnorm van 50 kilometer per uur naar 30 kilometer per uur.

Bron: letselschade.nu

Aantal boetes voor rijden onder invloed met 34% gestegen

In 2022 werden zo’n 42.800 proces-verbalen opgemaakt voor rijden onder invloed. Dat zijn er bijna 11.000 meer dan in 2021, een stijging van 34%. Dit blijkt uit onderzoek van Independer op basis van meest recente Politiecijfers.

In 2022 werden 42.795 bekeuringen uitgedeeld voor rijden onder invloed. Dit zijn er 10.855 meer dan 2021 en dit is tevens het hoogste aantal sinds 2011. Gemiddeld komt dit neer op 117 mensen die gepakt worden per dag. Het gaat om weggebruikers die bekeurd zijn voor rijden onder invloed van alcohol, drugs of bepaalde medicatie waarmee je niet de weg op mag. Navraag bij de politie leert dat er niet specifiek vaker is gecontroleerd, en dat de enorme stijging hierdoor niet wordt verklaard. Wel kan het zo zijn dat basisteams die meer meldingen krijgen van rijden onder invloed vaker controleren.

Benieuwd hoe het zit in jouw provincie of gemeente? Bekijk hier de onderzoekspagina.

Grootste stijging in Zuid-Holland en Gelderland

Vooral in Zuid-Holland en Gelderland werden vorig jaar flink meer bestuurders op de bon geslingerd. In de provincies werden in 2022 respectievelijk 43,6% en 43,1% meer boetes geschreven voor rijden onder invloed. Ook in Utrecht (+41,6%) en Noord-Brabant (+40,5%) was sprake van een sterke stijging van het aantal proces-verbalen. In Zeeland was de minst sterke stijging (+6,7%).

“Veroorzaakt iemand met een slok teveel op een ongeluk en is er een tegenpartij betrokken? Dan betaalt de veroorzaker de schade aan de eigen auto sowieso zelf. Een WA-verzekering vergoedt normaal gesproken altijd de schade bij de tegenpartij. Maar let op, dat is anders wanneer er alcohol in het spel is. Vrijwel alle verzekeraars hebben namelijk een alcoholclausule. Dit betekent dat de verzekeraar wel de schade bij de tegenpartij vergoedt, maar de kosten vervolgens op de veroorzaker verhaald. Hoe dit precies is geregeld, staat in de polisvoorwaarden,” aldus autoverzekering expert Menno Dijcks van Independer.

In vrijwel alle gemeenten boetes voor rijden onder invloed

In bijna alle gemeenten werden vorig jaar bekeuringen uitgedeeld voor rijden onder invloed. Per 1.000 inwoners gaat het om gemiddeld 2,9 proces-verbalen. Wel zijn er grote lokale verschillen. In Mook en Middelaar werden weggebruikers naar verhouding het vaakst betrapt. Per 1.000 inwoners werden hier 11,5 bekeuringen uitgedeeld: bijna 4 keer meer dan het landelijke gemiddelde. De 10 gemeenten waar relatief de meeste mensen werden betrapt zijn:

  1. Mook en Middelaar (Limburg): 11,5 bekeuringen per 1.000 inwoners
  2. Oostzaan (Noord-Holland) 11 bekeuringen per 1.000 inwoners
  3. Gennep (Limburg) 9,5 bekeuringen per 1.000 inwoners
  4. Zandvoort (Noord-Holland) 7,7 bekeuringen per 1.000 inwoners
  5. Maashorst (Noord-Brabant) 7,4 bekeuringen per 1.000 inwoners
  6. Wassenaar (Zuid-Holland) 6,9 bekeuringen per 1.000 inwoners
  7. Oldambt (Groningen) 6.6 bekeuringen per 1.000 inwoners
  8. Echt-Susteren (Limburg) 6,6 bekeuringen per 1.000 inwoners
  9. Rijswijk (Zuid-Holland) 6,1 bekeuringen per 1.000 inwoners
  10. Stadskanaal (Groningen) 6,0 bekeuringen per 1.000 inwoners

In absolute zin werden de meeste mensen betrapt in Rotterdam (2.875), Den Haag (2.305), Amsterdam (2.075), Eindhoven (765) en Haarlemmermeer (690).In slechts drie gemeenten werden vorig jaar geen proces-verbalen uitgeschreven voor rijden onder invloed. Het gaat om Roozendaal en de autoluwe Wadden-gemeenten Vlieland en Schiermonnikoog.

Autoverzekering expert Menno Dijcks legt uit dat een nieuwe autoverzekering lastig kan zijn wanneer je een ongeluk hebt veroorzaakt omdat je alcohol op had. “De verzekeraar heeft in zo’n geval het recht om je autoverzekering te beëindigen. Je bent dan onverzekerd vanaf de dag dat de verzekering is opgezegd. Dit kan problemen opleveren voor een nieuwe autoverzekering. Mogelijk kun je dan alleen nog terecht bij de Vereende, waar de premie een stuk hoger is.”

Bron: riskenbusiness.nl