Verkeersboetes 2023: alle overtredingen duurder

Met de huidige inflatie worden niet alleen de boodschappen steeds duurder, ook de verkeersboetes zijn prijziger geworden. De meeste boetes zijn met een paar procent verhoogd, wat enkele euro’s extra kan kosten. Bij sommige ernstigere vergrijpen, zoals het gebruik van een telefoon achter het stuur, kan het zelf om een paar tientjes verhoging gaan.

Snelheidsboetes

De hoogte van de snelheidsboetes verschillen per locatie en hoeveelheid kilometers per uur te hard wordt gereden. Zo zijn de boetes binnen de bebouwde kom aanzienlijk hoger, dan wanneer je buiten de bebouwde kom of op de snelweg te hard rijdt. Zo krijg je voor 10 kilometer per uur te hard op de snelweg een boete van 72 euro (2022: 66 euro), buiten de bebouwde kom 77 euro (2022: 71 euro), en binnen de bebouwde kom voor hetzelfde vergrijp een boete van 82 euro (2022: 75 euro). Per gemeten kilometer per uur die je te hard rijdt loopt dit op. Bij 30 kilometer per uur te hard kan dit al oplopen tot 383 euro!

Onverantwoord op de weg

Ook bij ander onverantwoord rijgedrag zijn de boetes hoger geworden. Rechts inhalen kost bijvoorbeeld 280 euro (2022: 250 euro), onnodig gebruik maken van mistlicht kan oplopen tot 160 euro (2022: 150 euro), en rijden door rood verkeerslicht kost nu 280 euro (2022: 250 euro). Sinds dit jaar wordt gebruik van mobiele apparaten achter het stuur als een nog ernstiger vergrijp gezien, en kun je voor het gebruik ervan in de auto, een boete van 380 euro krijgen (2022: 350 euro)! Ook bij een gevaarlijk defect aan je auto zoals een kapot remlicht, wat 160 euro kost (2022: 150 euro), lopen de boetes behoorlijk op.

Een actueel overzicht van verkeersboetes kun je vinden op: www.anwb.nl

Bron: plusonline.nl

Drugsrijders en snelheidsduivels in de schoolbanken: Nieuwe verkeerscursussen pakken onverantwoord rijgedrag aan.

Om het verkeer veiliger te maken, komen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het CBR vanaf 1 april 2023 met twee nieuwe educatieve maatregelen: een ‘cursus drugs en verkeer’ en een ‘korte cursus gedrag en verkeer’. Deze cursussen moeten verkeersovertreders bewust maken van hun gevaarlijke gedrag, zodat zij in de toekomst keuzes maken die beter zijn voor de verkeersveiligheid van henzelf én anderen in het verkeer. Als de cursussen worden opgelegd komt dat bovenop de boete en het eventueel innemen van het rijbewijs van de overtreders door de politie.

Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat: “Verantwoord rijgedrag is één van de belangrijkste factoren om het verkeer veiliger te maken. Het aantal mensen dat onder invloed van drugs deelneemt aan het verkeer blijft stijgen. En bij een derde van de dodelijke ongevallen is sprake van een te hoge, of niet aan de omstandigheden aangepaste snelheid. Ik hoop dan ook van harte dat deze nieuwe cursussen effect hebben op de verkeersveiligheid. Voor iedereen die deelneemt aan het verkeer.”

Drugsrijders
Vooral jonge, beginnende bestuurders nemen onder invloed van lachgas, cannabis of xtc deel aan het verkeer. De gevaren hiervan, zowel in de auto, op de scooter als op de fiets worden zwaar onderschat. De nieuwe cursus drugs en verkeer zal het eerste jaar naar verwachting zo’n 5500 mensen bewustwording, verantwoordelijkheid en een verandering van het gedrag proberen bij te brengen. Dit alles in drie dagdelen verspreid over 5 weken tegen betaling van 1099 euro.

Snelheidsduivels
Het CBR biedt vanaf 1 april naast de al bestaande cursus voor mensen die te hard en gevaarlijk rijden, een nieuwe kortere cursus gedrag en verkeer voor snelheidsduivels die voor het eerst worden aangehouden. De bestaande ‘cursus gedrag en verkeer’ (EMG) is gericht op mensen die al langer gevaarlijk en risicovol rijden of 60 km per uur of meer te hard rijden.

Samenwerking
Belangrijke voorwaarde voor het succes van dit soort maatregelen zijn handhaving en samenwerking. Alexander Pechtold (algemeen directeur CBR): “De samenwerking met de politie is de afgelopen periode ook in aanloop naar deze nieuwe verkeerscursussen geïntensiveerd. Er wordt hard gewerkt aan automatisering van de mededelingen die de politie aan het CBR moet doen om een onderzoek of cursus in werking te zetten. Die automatisering kan de grote administratieve druk op de agenten verlichten en de drempel om een mededeling te doen verlagen.”

Het ministerie van IenW werkt nauw samen met de collega’s van Justitie en Veiligheid in verband met de handhaving. Harbers: “Het wordt steeds drukker op de weg en drugs- en drankgebruik achter het stuur nemen toe, handhaving en samenwerking op dit vlak zijn enorm belangrijk. Het drukt ons met de neus op de feiten dat de noodzaak om meer te doen groot is om de veiligheid in het verkeer. Mijn ambitie is nog steeds om het aantal verkeersdoden sterk te verminderen.”

Bron: riskenbusiness.nl