ANWB waarschuwt voor slechte autobanden: een derde van de geteste banden is onveilig

Wie denkt dat slechte autobanden in 2023 niet meer bestaan, heeft het mis. De ANWB testte vijftig soorten zomerbanden en daaruit blijkt dat er grote verschillen zijn tussen goede en slechte banden. Een derde van de onderzochte banden is ‘slecht en onveilig’, zeven banden kregen zelfs het oordeel ‘heel slecht en onveilig’.

De verschillen tussen goede en slechte banden zijn groot, zo blijkt. In totaal raadt de ANWB – die het onderzoek opzette met zusterclubs als de Duitse autoclub Adac – mede hierdoor maar liefst 19 autobanden af. Zeven van die 19 krijgen de beoordeling ‘heel slecht en onveilig’. De andere twaalf scoren een onvoldoende. Deze banden hebben ondermaatse prestaties. Er is bijvoorbeeld een autoband bij die slechts 25.000 kilometer meegaat, waar 40.000 kilometer voor deze bandenmaat de norm is.

Slechts tien banden zijn ‘goed’
In totaal halen 21 banden – in de maat 205/55 R16 volgens de ANWB een ‘nette voldoende’. Tien banden worden beoordeeld als ‘goed’.

B-merk niet altijd slecht
Omdat autobanden de afgelopen twee jaar flink duurder zijn geworden, zoeken veel automobilisten naar banden van zogeheten B-merken. Dat kan, want er zijn volgens de ANWB banden van B-merken op de markt die voldoende of zelfs goed scoren en veilig zijn, maar lukraak kiezen voor een goedkope band kan ronduit gevaarlijk zijn, omdat je dan concessies doet aan de veiligheid.

Bron: Letselschade.nu

SWOV-factsheet ’ Veilige wegbermen’: 160 verkeersdoden

Jaarlijks eisen bermongevallen zo’n 160 verkeersdoden onder het gemotoriseerd verkeer, vooral op 60- en 80-km/uur-wegen. Om bermongevallen te voorkomen (of de ernst ervan) is een veilige inrichting van de berm belangrijk, zo valt te lezen in de nieuwe SWOV-factsheet ‘Veilige wegbermen’.

In de factsheet staat verder te lezen dat  een veilige berminrichting onder meer is te realiseren door middel van:

 • een voldoende brede vlucht- of redresseerstrook. Een redresseerstrook is bedoeld om bestuurders de mogelijkheid te geven terug te sturen naar de rijstrook;
 • een zo klein mogelijk niveauverschil tussen de rijbaan (wegverharding) en de berm;
 • een semi-verharde en draagkrachtige berm zodat het voertuig beter bestuurbaar blijft en niet wegzakt bij het van de weg raken. een voldoende brede obstakelvrije zone of obstakels die veilig zijn afgeschermd.

Wegbermen kunnen volgens de factsheert een belangrijke rol spelen in de toedracht of de afloop van ongevallen. Jaarlijks worden er in Nederland ongeveer 140 ‘bermongevallen’ met gemotoriseerd verkeer (uitgezonderd tweewielers) geregistreerd waarvan de afloop dodelijk is: hierbij vallen tegen de 160 verkeersdoden, ruim een kwart van het totale aantal verkeersdoden. Ook fietsers kunnen een bermongeval krijgen. Van de fietsers die op de spoedeisende hulp behandeld zijn, heeft naar schatting ongeveer 20% een bermongeval gehad.

De meeste bermongevallen met gemotoriseerd verkeer vinden plaats op 60- en 80km/uur-wegen. Jongeren (15-24-jarigen) zijn relatief vaak betrokken bij bermongevallen. De belangrijkste maatregel om een berm veiliger te maken, is het verwijderen of veilig afschermen van obstakels in de voorgeschreven obstakelvrije zone. Ook een middenberm met een veilige afschermingsconstructie is een belangrijke maatregel. Deze kan voorkomen dat voertuigen op de andere weghelft terechtkomen.

Tabel 1. Dodelijke bermongevallen met gemotoriseerd verkeer (uitgezonderd gemotoriseerde tweewielers) – een schatting op basis van ongevallen in BRON met als ‘aard ongeval’: ‘eenzijdig’, ‘los voorwerp’ en ‘vast voorwerp’.

Ook fietsers en andere tweewielers kunnen een bermongeval krijgen. Deze zijn echter niet meegenomen in Tabel 1, omdat het voor deze verkeersdeelnemers lastiger is te bepalen of het om een bermongeval ging. Voor fietsers is wel op basis van het Letselinformatiesysteem (LIS) het aandeel bermongevallen geschat :  ongeveer 20% van de fietsers die op de spoedeisende hulp behandeld zijn, blijkt een bermongeval te hebben gehad. Dit betreft fietsongevallen waarbij fietsers de berm inreden en/of een stoeprand raakten en daardoor ten val kwamen.

Waar en wanneer gebeuren de meeste bermongevallen?

Ongeveer drie kwart van de dodelijke bermongevallen met gemotoriseerd verkeer (uitgezonderd tweewielers) vindt plaats buiten de bebouwde kom. Uitgesplitst naar snelheidslimiet, vinden de meeste dodelijke bermongevallen plaats op 80km/uur-wegen (29% van het totale aantal bermongevallen met gemotoriseerd verkeer) en 60km/uur-wegen (27%). Autosnelwegen en 50km/uur-wegen hebben beide een aandeel van ongeveer 15% in het totale aantal bermongevallen met gemotoriseerd verkeer.

Als we binnen de wegtypen met een bepaalde snelheidslimiet kijken, dan is het aandeel bermongevallen op 130km/uur-wegen en op 60km/uur-wegen het hoogst. Op beide wegtypen is 46% van de dodelijke ongevallen een bermongeval met gemotoriseerd verkeer.

De meeste dodelijke bermongevallen met gemotoriseerd verkeer (uitgezonderd tweewielers) gebeuren volgens BRON op rechte wegen (zie Tabel 2). Ruim een kwart (26%) van de bermongevallen vindt plaats in een bocht. Dit aandeel is relatief hoog, aangezien slechts een klein deel van de wegen een ‘bocht’ is. In twee dieptestudies naar bermongevallen in Nederland werd zelfs gevonden dat ongeveer de helft van de bermongevallen in of vlak na een bocht plaatsvindt.

Tabel 2. Jaarlijks aantal dodelijke bermongevallen met gemotoriseerd verkeer (uitgezonderd tweewielers), gemiddeld over de periode 2016-2020 naar wegsituatie. Bron: BRON.

De meeste ernstige bermongevallen gebeuren in het weekend [4] [5]. Van de verkeersdoden bij bermongevallen met gemotoriseerd verkeer (uitgezonderd tweewielers) valt bijna de helft in het weekend (47%) en bijna een kwart (24%) in een weekendnacht (BRON). Ter vergelijking: voor alle verkeersdoden bij ongevallen met gemotoriseerd verkeer (uitgezonderd tweewielers) is dit 37% respectievelijk 18%.

Welke oorzaken hebben bermongevallen?

Het ontstaan – en ook de afloop – van bermongevallen wordt bepaald door verschillende factoren, en vaak door een combinatie daarvan. We onderscheiden menselijke factoren, infrastructurele factoren en ‘algemene’ factoren zoals tijdelijke omstandigheden.

Menselijke factoren

Menselijke factoren betreffen het gedrag en de gesteldheid van de bestuurder. Bij het ontstaan van bermongevallen spelen de volgende menselijke factoren een rol.

 •     te hoge rijsnelheden voor de omstandigheden;
 •      vermoeidheid;
 •      gebruik van alcohol of drugs;
 •      afleiding of onoplettendheid;
 •      onwelwording.

Daarnaast spelen ook in de afloop van bermongevallen menselijke factoren een rol. “We weten dat een hogere rijsnelheid bij een botsing leidt tot een grotere impact en een grotere kans op ernstig letsel .Ook het niet dragen van een gordel blijkt belangrijk te zijn voor de afloop. Van de verkeersdoden onder auto-inzittenden bij bermongevallen in Noord-Brabant in 2018-2019 is bekend dat bijna de helft (26 van de 57) geen gordel droeg . Van alle auto-inzittenden draagt slechts 4% geen gordel [. De kans op dodelijke afloop is dus duidelijk hoger wanneer er geen gordel gedragen wordt.”

Infrastructurele factoren

Gebreken in de weg- en berminrichting spelen zowel een rol bij het ontstaan, als bij de afloop van bermongevallen. Uit dieptestudies komen vaak de volgende infrastructurele ongevalsfactoren naar voren:

 •      krappe obstakelvrije zones;
 •      steile taluds;
 •      slecht vormgegeven afschermingsconstructies;
 •      smalle redresseerruimtes;
 •      krappe bochten.

Niet afgeschermde obstakels te dicht langs de weg is de belangrijkste infrastructurele ongevalsfactor. Obstakels zijn bijvoorbeeld bomen, sloten, portalen of een geleiderails met een slecht vormgegeven uiteinde. Op wegen met obstakels dicht bij de weg is de kans op een bermongeval naar schatting ongeveer twee keer zo hoog . Een te smalle redresseerruimte verhoogt het risico dat voertuigen die van de rijstrook zijn geraakt, ook van de weg geraken doordat er minder de ruimte (en tijd) is om het voertuig bij te sturen en terug te keren naar de rijstrook.

Een andere belangrijke ongevalsfactor zijn (onverwachte) krappe bochten. Het risico op bermongevallen neemt sterker toe naarmate de bocht krapper wordt . Verder is ook de voorspelbaarheid belangrijk: bij een onverwacht scherpe bocht is de kans groter dat de bestuurder deze met te hoge snelheid inrijdt

Algemene factoren

Ook (tijdelijke) omstandigheden zoals een nat wegdek of het donker kunnen een rol spelen bij het ontstaan van bermongevallen . Overigens hoeft bij bermongevallen in het donker de ongevalsfactor ‘donker’ niet altijd een rol te spelen. Ook ongevallen door risicovol rijgedrag gebeuren immers relatief vaak in het donker.

Bron: riskenbusiness.nl

Vacature begeleider, regio Zuid-Holland en Amsterdam

Begeleider
RaNed is op zoek naar een begeleider in de regio Zuid-Holland en Amsterdam vanaf 32 uren per week. (meer uren in overleg) Ben je geïnteresseerd, dan vernemen we graag van je!

Over het bedrijf:
RaNed levert een actieve bijdrage aan het herstel van personen na een ingrijpende gebeurtenis alsmede het beperken van verzuim. Daarnaast beoogt RaNed verbetering van de (verkeers)veiligheid door het bewerkstelligen van positieve verandering in mentaliteit en individueel (verkeers)gedrag. Wij onderscheiden ons van andere instanties door een aanpak die geheel gericht is op gedragsverandering middels een combinatie van praktijkgerichte en psychologische elementen. Zie onze website voor meer informatie: www.raned.nl

Wat houdt het werk in?
Je begeleid cliënten voornamelijk in de praktijk met als doel het terugdringen van angstklachten in het verkeer waarbij de RaNed-methode als tool gebruikt zal worden. Je hebt een ondersteunend secretariaat en kunt altijd terugvallen op jouw supervisor.

Gevraagd wordt:

 • Je bent flexibel, enthousiast en je hebt kwaliteit hoog in het vaandel staan
 • Psychosociale vaardigheden
 • Je hebt (enige) ervaring met faalangst/ verkeersangst/ traumabegeleiding
 • Snel kunnen ‘schakelen’ (i.v.m. dagelijks wisselende prioriteiten)
 • Coach/counsellor achtergrond is een pré
 • WRM categorie B
 • Per 1 juni 2023 beschikbaar
 • HBO denk- en werkniveau
 • Zelfstandigheid

Wat bieden wij jou?

 • Mogelijkheid om uren op te bouwen vanaf 32 uren per week
 • Een marktconform salaris
 • Een hecht team dat jou begeleidt tijdens je inwerkperiode
 • Scholing gericht op jouw werkzaamheden
 • Een tijdelijk contract dat bij goed functioneren omgezet wordt naar een vast contract

Je sollicitatie voorzien van je cv, kun je sturen naar info@raned.nl

Vacature secretarieel medewerk(st)er

Secretarieel medewerk(st)er
Westerlee en omgeving, 8-16 uren per week (meer uren in overleg)
Deels werken vanuit huis is mogelijk.

Onze organisatie is op zoek naar een secretarieel medewerker.
Ben je geïnteresseerd, dan vernemen we graag van je!

Over het bedrijf:
RaNed levert een actieve bijdrage aan het herstel van personen na een ingrijpende gebeurtenis alsmede het beperken van verzuim. Daarnaast beoogt RaNed verbetering van de (verkeers)veiligheid door het bewerkstelligen van positieve verandering in mentaliteit en individueel (verkeers)gedrag. Wij onderscheiden ons van andere instanties door een aanpak die geheel gericht is op gedragsverandering middels een combinatie van praktijkgerichte en psychologische elementen. Zie onze website voor meer informatie: www.raned.nl

Wat houdt het werk in?
Je gaat aan het werk bij een organisatie met bijna 30 jaar ervaring. Wij zijn een dienstverlenend bedrijf op gebied van psychosociale hulpverlening en begeleiding. Door de specifieke dienstverlening wordt er van je verwacht dat je flexibel bent v.w.b. veelvuldigheid in taken, stressbestendig bent en vooral sterk in je schoenen staat en niet schrikt van de problematiek waarmee onze cliënten te maken hebben.

De werkzaamheden bestaan onder meer uit:

 • Agendabeheer en planning
 • Afhandeling van het gehele proces vanaf aanmelding cliënten tot aan de afronding van het gehele begeleidingstraject
 • Telefonisch contact onderhouden met cliënten, begeleiders en opdrachtgevers
 • Vormgeven conceptrapportages en het corrigeren van uitgaande stukken
 • Verwerken facturatie naar en van opdrachtgevers

Gevraagd wordt:

 • Goede beheersing van de Nederlands taal in woord en geschrift
 • Goede digitale vaardigheden
 • Snel kunnen ‘schakelen’ (i.v.m. dagelijks wisselende prioriteiten)
 • Uiterlijk per 1 juni 2023 beschikbaar

Wat bieden wij jou?

 • Mogelijkheid om uren op te bouwen vanaf minimaal 8 tot maximaal16 uren per week
 • Een marktconform salaris
 • Een hecht team dat jou begeleidt tijdens je inwerkperiode
 • Een tijdelijk contract dat bij goed functioneren omgezet wordt naar een vast contract

 Deze functie vereist:

 • MBO+ denk-en werkniveau
 • Minimaal 3 jaar ervaring met secretariële-/receptietaken
 • Grote dosis motivatie om dienstverlenend te zijn
 • Zelfstandigheid
 • Communicatief vaardig

Je sollicitatie voorzien van je cv, kun je sturen naar info@raned.nl

Nederlandse automobilisten zijn op een na de beste ter wereld’; Thaise bestuurders zijn de slechtste

Nederlandse automobilisten behoren tot de beste chauffeurs ter wereld, zo blijkt uit onderzoek van de Britse prijsvergelijker Compare The Market. Japanse automobilisten zijn de beste ter wereld zijn. Nederland volgt op de tweede plek gevolgd door Noorwegen, Estland en Zweden, meldt Autoweek.

In het door Compare The Market uitgevoerde onderzoek wordt overigens  nauwelijks gekeken naar de daadwerkelijke rijvaardigheid van automobilisten. Het onderzoekt kijkt naar de vertraging op de weg, de kwaliteit van het asfalt, de maximale snelheidslimiet, het aantal verkeersdoden per 100.000 inwoners en naar aspecten als het maximum toegestane alcoholpromillage en zelfs ‘de sentimenten op sociale media.’

Volgens Compare The Market heeft Nederland na Singapore de beste wegen ter wereld en is het aantal verkeersdoden per 100.000 in Nederland net zo laag als in landen als Japan, Denemarken en Duitsland.

Thailand komt er in het onderzoek van Compare The Market ronduit beroerd van af. Volgens Compare The Market zijn automobilisten in Thailand de slechtste ter wereld. Het aantal verkeersdoden per 100.000 inwoners zou er op maar liefst 32 liggen. Peru volgt op plek twee in de lijst van landen met de slechtste automobilisten ter wereld. De top 5 bestaat verder uit Libanon, India en Maleisië. Tussen de tien slechtst scorende landen vinden onder meer de Zuid-Amerikaanse landen Argentinië en Brazilië.

Bron: Autoweek