Gemiddeld houdt 60% van de Nederlanders zich aan de snelheidslimiet

Gemiddeld houdt ca. 60% van de automobilisten op de Nederlandse wegen zich aan de snelheidslimiet houdt. In Zuid-Holland ligt dit percentage het hoogst (62%), in Flevoland wordt de snelheidslimiet het vaakst overschreden (55%). Zo blijkt uit cijfers van het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW), dat over 2021 voor het eerst de gereden snelheden van al het wegverkeer op alle wegen heeft geregistreerd.

Tussen de verschillende snelheidslimieten zit veel verschil. Op de wegen met een snelheidslimiet van 30 km/u wordt het vaakst te hard gereden. Op deze wegen houden in de Noordelijke provincies automobilisten zich het minst aan de maximum-snelheid: Drenthe 36% en  Groningen 37%. Flevoland gaat hier aan kop met 55%.

Gekeken naar de snelheden in 30 km-zones – waar landelijk de limiet het vaakst wordt overschreden – lijkt er een verband te zijn tussen de dichtbevolktheid van een gebied en de bereidheid om de 30 km-limiet te gehoorzamen. In Drenthe, Friesland, Groningen en Zeeland ligt de gemiddelde snelheid in 30 km-zones namelijk het hoogst, terwijl deze in Noord- en Zuid-Holland het laagst ligt.

Later dit jaar verschijnt ook de Monitor snelheid 2021 bij Rijkswaterstaat, in navolging van die van vorig jaar, waarin de landelijk ontwikkeling in de navolging van de snelheidslimiet per wegtype zal worden beschreven.

Bron: riskenbusiness.nl