Maximaal 30 kilometer per uur door ‘magisch schild’

Als het aan Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht ligt, mag er in die steden straks overal nog maximaal 30 kilometer per uur gereden worden. En er is al een nieuwe techniek waardoor auto’s automatisch begrensd kunnen worden. Maar juridisch zijn er nog veel drempels. Daarom schreven de burgemeesters in december een brandbrief naar de Tweede Kamer. Elke dag vallen er twee doden en 70 zwaargewonden in het verkeer. 80 procent van de verkeerongelukken gebeurt op wegen waar de maximumsnelheid 50 kilometer is.

Drempels niet altijd wenselijk

Nu is het juridisch zo geregeld dat een weg waar de maximumsnelheid 30 kilometer per uur is, daar dan ook op aangepast moet worden met bijvoorbeeld versmallingen, drempels of klinkers. “Dat is natuurlijk ondoenlijk om in de hele stad door te voeren”, zegt Judith Bokhove, wethouder vervoer in Rotterdam.

Op de Coolsingel in Rotterdam geldt daarom nu bijvoorbeeld alleen een ‘adviessnelheid’ van 30 kilometer per uur. “Het liefst zou ik dit de verplichte maximumsnelheid maken, maar dit is ook een belangrijke aanrijroute voor de politie, brandweer en ambulance die wil je niet helemaal vol leggen met drempels.”

Verkeersonderzoeker Geert Kloppenburg leest niet alleen rapporten, maar filmde ook twaalf dagen lang op straat en legde elke dag tientallen verkeersongelukken vast. Hij schrikt zich dan vaak kapot. “Mijn gescheld moet ik er later uitknippen”:

Volgens Marco te Brömmelstroet, professor stedelijke mobiliteit, moet het probleem in de auto zelf opgelost worden. “In plaats van dat we al decennialang de snelheid van die auto voor lief nemen en de omgeving aanpassen, zouden we de snelheid uit de auto moeten halen”, vindt hij.

Dat kan met ISA, de Intelligente Snelheid Assistent. ISA is een slimme camera op de voorruit die verkeersborden scant en de auto automatisch afremt tot de maximum snelheid. Vanaf 1 juli dit jaar moet in alle nieuwe modellen het ISA-systeem worden gebouwd. En vanaf 2024 moet het zelfs in elke nieuwe auto die van de band komt rollen zitten.

‘Magisch schild’ om de stad

ISA werkt ook op basis van GPS. Gemeenten kunnen dan zelf virtuele zones instellen. “Een soort magisch schild”, noemt Sander Buning het, manager mobiliteit bij BAM. “Op sommige drukke verkeerskruispunten, waar bijvoorbeeld trams, fietsers en auto’s samenkomen zijn drempels of verkeerslichten geen optie”, legt hij uit. “Op dat soort plaatsen heb je deze nieuwe techniek echt nodig om de snelheid omlaag te brengen.”

Een virtuele zone kan ook heel lokaal worden ingesteld. “Je kunt bijvoorbeeld een blokje rond een school of een kruispunt leggen”, vertelt Buning. “Voertuigen die binnen die zone komen krijgen een signaal. Dat kan zijn dat de auto meteen wordt afgeremd, maar het kan ook alleen een waarschuwing zijn, dat kan flexibel worden ingesteld.”

Meerderheid in Tweede Kamer

Inmiddels wordt het voorstel van de gemeenten om het makkelijker te maken om de maximumsnelheid naar 30 kilometer per uur te krijgen, bekeken door de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat gemeenten meer mogelijkheden moeten krijgen, maar de VVD twijfelt nog.

Bron: NOS.nl

Onderzoek Diks Verzekeringen: Het niet verlenen van voorrang veroorzaakt veruit meeste schades

Uit cijfers van Diks verzekeringen en 112schade blijkt dat het niet verlenen van voorrang veruit de meest voorkomende oorzaak is van schade. In meer dan 38% van 4500 schadegevallen in de afgelopen 5 jaar verleende de tegenpartij geen voorrang, waardoor er schade ontstond. Op de tweede plek van meest voorkomende schadetoedracht staat het achterop rijden op de voorganger (in ruim 14% van de gevallen) en op de derde plek het aanrijden van een geparkeerd voertuig (in ruim 12% van de gevallen)

Uit een onderzoek van Veilig Verkeer Nederland (VNN) blijkt dat een kwart van alle weggebruikers in Nederland niet precies weet hoe het zit met de voorrangsregels. Als het al een tijd geleden is dat ze hun rijbewijs hebben gehaald, is de kennis soms (gedeeltelijk) weggezakt. Dat bestuurders de verkeersregels- en borden niet goed kennen, kan zorgen voor gevaarlijke situaties in het verkeer. Dat blijkt ook uit het feit dat het niet verlenen van voorrang de grootste schadetoedracht is.\

In 21% van de gevallen was er ook sprake van letselschade

Vorig jaar was er in 21% van alle gevallen ook sprake van letselschade. Wanneer je door toedoen van een ander geestelijk of lichamelijk letsel oploopt, noemen we dit letselschade. Letselschade kan materiële schade zijn, zoals inkomensverlies of medische kosten, maar ook immateriële schade, zoals pijn en verdriet. Bovendien kan letselschade grote gevolgen hebben, niet alleen voor jezelf, maar ook op je werk of gezinsleven.

Vorig jaar meeste schademeldingen in juni

In 2020 zijn er al gevolg van de coronacrisis een stuk minder schades gemeld. Vanwege de lockdown in maart, april en mei 2020 werkten veel mensen thuis en gingen ze minder vaak de weg op. In 2021 was het aantal schademeldingen weer bijna gelijk aan 2019, hoewel we ook vorig jaar een aantal maanden in lockdown doorbrachten. Uit de cijfers blijkt een stijging van het aantal schademeldingen in juni. De stijging valt samen met het eindigen van de lockdown en de heropening van de samenleving.

Bron: riskenbusiness.nl

Meer verkeersongelukken in 2021, politie maakt zich zorgen

Het afgelopen jaar zijn er meer ongelukken geteld, meer blikschade en meer gewonden in het verkeer dan in 2020. De politie bevestigt berichtgeving daarover van De Telegraaf. Dat komt onder meer door de toegenomen verkeersdrukte in het tweede coronajaar, maar de politie maakt zich toch zorgen.

Uit cijfers van onder meer Rijkswaterstaat en de politie blijkt dat het aantal ongevallen met alleen blikschade toenam met 8 procent naar 68.704. Het aantal ongelukken met minimaal een gewonde steeg met 1302 naar 17.842. Het aantal ongevallen met minimaal een dode nam wel af, met 18 naar 478.

“We maken ons daar wel zorgen over”, zei portefeuillehouder verkeer Paul Broer van de politie in het NOS Radio 1 Journaal. “Omdat we natuurlijk gehoopt hadden dat we met alle inspanningen die we met elkaar gepleegd hebben het afgelopen jaar eerder zouden dalen dan stijgen.”

De cijfers over afgelopen jaar zijn nog wel lager dan die van 2019. Toen waren er 79.214 ongevallen met alleen blikschade en 18.298 met minimaal een gewonde. Het aantal ongelukken met minimaal een dode was toen 522. De afgelopen twee jaar was er vanwege lockdowns en thuiswerkadviezen wel een stuk minder verkeer dan in 2019.

Veel meer lachgas

Volgens Broer is het moeilijk om precies aan te geven waarom de daling van het aantal ongelukken en gewonden niet doorzet. Dat is een samenspel van factoren: dat zit hem niet alleen in handhaving, maar bijvoorbeeld ook in de inrichting van wegen en de voorlichting aan weggebruikers over lachgasgebruik.

In een recent onderzoek naar lachgas zag de politie dat het gebruik in het verkeer in 2020 bijna verdubbelde ten opzichte van 2019. Vorig jaar stabiliseerde dat cijfer, maar waren er nog 4000 meldingen van lachgas in het verkeer. Andere veel voorkomende oorzaken van ongelukken zijn rijden onder invloed, te hard rijden en afleiding door ‘gepruts’ met de mobiele telefoon.

Verkeersgedrag steeds ruwer

Daarnaast ziet de politie een verruwing in het gedrag van verkeersdeelnemers, zoals ook elders in de maatschappij. “De ik-cultuur, elkaar wat minder gunnen. Verkeer is hoe dan ook een samenspel, het zijn niet alleen de regeltjes, maar ook hoe je daar als burger mee omgaat.”

De politie hoopt met nieuwe methoden meer overtreders van verkeersregels te betrappen. Bijvoorbeeld met de inzet van de monocam: een hoog geplaatste camera, waarbij de politie kan zien of iemand al rijdend zit te appen of op een andere manier zijn aandacht niet bij het verkeer houdt.

Bron: nos.nl

77% van de Nederlanders vindt het verkeer veilig

Het einde van het jaar is bereikt en dat betekent dat veel mensen de balans opmaken. Vol goede voornemens beginnen we aan een nieuw jaar. Uit de jaarlijkse Flitspeiling van Veilig Verkeer Nederland onder ruim 2.000 respondenten van 18 jaar en ouder, blijkt dat 77% van alle Nederlanders het alledaagse verkeer als veilig ervaart.

Ook de eigen buurt ervaart 76% als verkeersveilig. Dat is een kleine toename in vergelijking met vorig jaar toen dit uitkwam op 73%. Over het feit dat mensen het verkeer als ‘veilig’ bestempelen, is Veilig Verkeer Nederland enthousiast. Wel benoemt zij daarbij dat onze maatschappij het jaarlijks aantal verkeersdoden en verkeersgewonden nooit voor lief mag nemen. Daarvoor is het leed en de schrik te groot (610 verkeersdoden in 2020). Willen we van 2022 daadwerkelijk een verkeersveilig jaar maken, dan is het verstandig om hierover afspraken met onszelf te maken. Veilig Verkeer Nederland biedt inspiratie voor goede voornemens.

Top 3 boosdoeners

Uit de VVN Flitspeiling blijkt dat één op de vier Nederlanders hun buurt niet verkeersveilig vindt. Veilig Verkeer Nederland heeft ook onderzocht waardoor dit komt. Automobilisten die te hard rijden, de telefoon gebruiken en zij die geen voorrang geven, vormen samen de top-3 boosdoeners. Uit cijfers van het VVN Participatiepunt, een platform met jaarlijks zo’n 5.000 meldingen over onveilige verkeerssituaties, blijkt dat 50% gaat over te hoge snelheden in de woonomgeving.

Opvallend is ook dat buurtbewoners die hun buurt niet verkeersveilig vinden, zich door de opmars van bezorgdiensten in toenemende mate onveilig zijn gaan voelen. Denk hierbij aan maaltijdbezorging, pakketdiensten en online bestelde boodschappen. Vorig jaar lag dit percentage nog op ‘slechts’ 15%, maar dat is in 2021 gestegen naar maar liefst 26%. Een ander opvallende conclusie uit de VVN Flitspeiling is dat 42% van alle Nederlanders weleens van de gewenste route afwijkt omdat het alternatief verkeersveiliger zou zijn. Naast de bekende verkeersrisico’s zoals te hoge snelheden, alcohol tijdens verkeersdeelname en afleiding, constateert Veilig Verkeer Nederland ook nieuwe verkeersrisico’s. Mensen gebruiken op de openbare weg steeds vaker vervoersmiddelen die verboden zijn, waaronder e-steps, hoverboards en monowheels.

Nederlanders kiezen voor een steeds gezondere mobiliteitsmix

De auto blijkt in 2021 bijzonder populair te zijn geweest. Maar liefst 84% van alle autobezitters geeft aan regelmatig met de auto eropuit te gaan. Maar Nederlanders kiezen niet enkel voor de auto, want gezonde vervoerswijzen zoals wandelen en fietsen zijn toegenomen. Vermoedelijk komt dit doordat we met z’n allen vaker vanuit huis werken. Het percentage Nederlanders dat aangeeft regelmatig te fietsen is ten opzichte van vorig jaar met 8% gestegen naar 64%. Ook zijn we aanzienlijk meer gaan wandelen (42% in 2020 versus 61% in 2021).

Meer opvallende resultaten

Verder blijkt uit de jaarlijkse VVN Flitspeiling dat….

  • ruim een derde van alle Nederlanders zich wil inzetten voor verkeersveiligheid in de buurt.
  • de helft van alle Nederlanders het onderwerp ‘verkeersveiligheid’ bespreekt met vrienden of familie. Dit gebeurt met name naar aanleiding van een actuele situatie zoals een aanrijding of ongeval.
  • 22% van de fietsers de smartphone op de fiets wel eens gebruikt. Dit is hetzelfde beeld als vorig jaar.
  • één op de tien Nederlanders (10%) dit jaar het hoofd niet koel heeft kunnen houden. Zij ontvingen een boete voor te hard rijden.

Goede voornemens

Niet iedereen staat er bij stil dat ons verkeersgedrag en leefstijl onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Wil je komend jaar bijvoorbeeld minder alcohol drinken? Spreek dan met jezelf af dat je vaker de Bob bent. En wil je komend jaar minder met je telefoon bezig zijn, gebruik dan in het verkeer de ‘niet storen’-functie. Anne van Vliet, gedragsonderzoeker bij Veilig Verkeer Nederland, vertelt over de kunst van het volhouden:

‘Door dergelijke goede voornemens direct te koppelen aan je verkeersgedrag, bouw je op een slimme manier routine in. Deze routine is nodig voor gedragsverandering en gaat je daarom enorm helpen bij het volhouden. Als je iets maar vaak genoeg doet, wordt het vanzelf gewoontegedrag.’

Bron: riskenbusiness.nl