Onderzoek Verbond: gebruik rijhulpsystemen vergroot verkeersveiligheid

Uit vandaag gepubliceerd onderzoek, uitgevoerd door het Data Analytics Centre (DAC) van het Verbond van Verzekeraars, blijkt dat de meeste rijhulpsystemen, ook wel Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) genoemd, bijdragen aan de veiligheid op de weg. “De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat de meeste rijhulpsystemen veiligheid verhogend werken. Dat betekent dat personenauto’s uitgerust met rijhulpsystemen een kleinere kans – de kans om betrokken te raken bij een ongeval daalt met twee derde tot de helft – hebben om betrokken te raken bij een tweezijdig ongeval dan personenauto’s zonder dergelijke systemen”, aldus het Verbond.

Sommige van deze systemen verlagen de kans om betrokken te raken bij een ongeval zelfs met twee derde (circa 67%) ten opzichte van auto’s zonder. Het is de eerste keer dat er onderzoek is gedaan met inzet van unieke verkeersveiligheidsdata van verzekeraars.

“De impact op het leven van iemand die zwaar letsel oploopt na een ongeluk is enorm. Letselschadeslachtoffers blijven na een (zwaar) ongeluk soms de rest van hun leven met de gevolgen zitten. Door rijhulpsystemen te gebruiken, kunnen we ervoor zorgen dat er tot wel twee derde minder ongelukken plaatsvinden én kunnen er tot wel de helft minder mensen letsel door een auto-ongeluk oplopen,” aldus algemeen directeur van het Verbond, Richard Weurding.

“Ongevallen op de weg kosten de maatschappij bij elkaar nu zo’n 17 miljard euro per jaar, dit cijfer kan flink naar beneden door het gebruik van bepaalde rijhulpsystemen,” aldus Weurding, volgens wie er wel forse verschillen zijn tussen de systemen: sommige systemen (lane keep assist, achteropkomend verkeer-waarschuwing), verkleinen de kans op een ongeval meer dan andere systemen (cruise control, parkeerhulp). “Uit onze analyse blijkt dat bij het voorkomen van een ongeval met name lane keep assist en de achteropkomend verkeer-waarschuwing effectief zijn.

Veiligheid op de weg vergroten
De twee systemen die het meest bijdragen aan de veiligheid op de weg zijn de zogeheten ‘Lane Keep Assist’ (LKA) en de ‘Rear Collision Warning’ (RCW), ook wel de ‘achteropkomend-verkeerswaarschuwing’ genoemd. De kans op een ongeval wanneer je ‘Lane Keep Assist’ niet hebt, is tot wel drie keer zo groot. Dit rijhulpsysteem zorgt ervoor dat je binnen de witte belijning op de weg blijft door actief mee te sturen.

De ‘achteropkomend-verkeerswaarschuwing’ reduceert de kans op een ongeval met tot wel meer dan 50% ten opzichte van automobilisten die dit niet hebben. Bijvoorbeeld door licht- en geluidsignalen te geven als er geremd of uitgeweken moet worden om een aanrijding te voorkomen. Ook het systeem ‘Blind Spot Warning’ (BSW), ook wel ‘dodehoekwaarschuwing’ genoemd, draagt bij aan de verkeersveiligheid en verkleint de kans op een ongeval tot wel circa 33%.

Verbond roept overheid op voortouw te nemen
Weurding: “Dit onderzoek levert niet alleen het bewijs dat rijhulpsystemen daadwerkelijk bijdragen aan de verkeersveiligheid, maar laat ook zien hoe belangrijk data is voor een effectief verkeersveiligheidsbeleid.” Hier kunnen zowel consument, de fabrikanten en de overheid hun voordeel mee doen. “We roepen de overheid dan ook op om het gebruik van ADAS die bijdragen aan de verkeersveiligheid aan te moedigen door de uitkomsten van dit onderzoek om te zetten in verkeersveiligheidsbeleid,” zegt Weurding. “En om daarnaast een breder gebruik van relevante data mogelijk te maken om oorzaken van ongevallen te achterhalen. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan geanonimiseerde ziekenhuis-of voertuigdata.”

Aanbevelingen
De conclusie van het onderzoek – dat rijhulpsystemen bijdragen aan de verkeersveiligheid – leidt op drie vlakken tot een aanbeveling: randvoorwaarden, vervolgonderzoek en een breder gebruik van data t.b.v. de verkeersveiligheid.

Creëer de juiste randvoorwaarden om het gebruik van rijhulpsystemen verder te faciliteren: • Eenduidige communicatie/definities: maak gebruik van het ADAS ‘woordenboek’.; • Centrale registratie van voortuigen die met ADAS zijn uitgerust; • Heldere instructie: leg uit wat ADAS wel en niet kan.
Vervolgonderzoek naar bijv. de ernst van het ongeval, de interactie tussen rijhulpsystemen, een verfijndere analyse over of systemen standaard aan- of uitstaan of (gemakkelijk) uit te schakelen zijn en de interactie tussen mens en machine. Belang van data voor het verbeteren van verkeersveiligheid: maak meer mogelijk. Bijvoorbeeld door meer relevante data te ontsluiten, zoals voertuigdata, de EDR of data van de spoedeisende hulp. “We roepen de overheid op om een breder gebruik mogelijk te maken.”

ADAS-alliantie
Om een bijdrage te leveren aan veiligere wegen, is medio 2019 onder leiding van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de ADAS-alliantie gevormd -een samenwerkingsverband van ruim 60 publieke en private partijen, waaronder het Verbond. Doel van de alliantie is het verhogen van veilig gebruik van rijhulpsystemen door het bevorderen van doorontwikkeling, bekendheid en aanschaf. Om op deze manier een belangrijke bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid. De samenwerking werd vastgelegd middels handtekeningen van onder meer demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen en Verbondsdirecteur Richard Weurding.

Als onderdeel van de alliantie heeft het Data Analytics Centre (DAC) van het Verbond onderzoek gedaan naar de relatie tussen de aanwezigheid van rijhulpsystemen in personenauto’s en de schadeclaims waar die voertuigen bij betrokken zijn geweest. Het is de eerste keer dat er op deze schaal onderzoek is gedaan met inzet van unieke data van verzekeraars naar de bijdrage van rijhulpsystemen aan de verkeersveiligheid. Het Verbond van Verzekeraars, en zijn partners in de Verkeersveiligheidscoalitie, vinden dat verkeersveiligheid ook in de komende kabinetsperiode een prioriteit moet worden. Daarom lanceerde de coalitie op 22 april haar nieuwe Manifest.

Kijk hier voor de uitgebreide samenvatting van het rapport: https://www.verzekeraars.nl/media/8926/publieksversie-samenvatting-onderzoek-rijhulpsystemen-verbond-van-verzekeraars.pdf

VN: verlaag snelheidslimiet binnen de bebouwde kom naar 30 km/uur

De Verenigde Naties roepen op tot een wereldwijde verlaging van de snelheidslimiet naar 30 km/uur daar waar mensen lopen, leven en spelen. De oproep wordt gedaan in het kader van de Global Road Safety Week die maandag 17 mei van start is gegaan. Met de verlaging van de snelheidslimiet willen de Verenigde Naties haar doelstelling dichterbij brengen om het aantal verkeersslachtoffers in 2030 te hebben gehalveerd.

Ook in Nederland is de discussie over een verlaging van de standaard snelheidslimiet naar 30 km/uur binnen de bebouwde kom actueel. In navolging van een motie die in oktober 2020 door de Tweede Kamer is aangenomen, werkt CROW( momenteel – samen met diverse partijen – aan een afwegingskader dat wegbeheerders moet helpen om tot veilige keuzes te komen bij de aanwijzing en inrichting van 30 km/uur-wegen.

Nieuwe wegcategorie: GOW30
SWOV-onderzoek wees al uit dat een algemene limietverlaging binnen de kom in feite de introductie van een nieuwe wegcategorie vraagt: de gebiedsontsluitingsweg met een limiet van 30 km/uur (GOW30). Het zijn wegen waar momenteel ‘doorstromen’ en ‘uitwisselen’ worden gecombineerd, waar nu nog een limiet van 50 km/uur geldt, maar waar de weginrichting niet aan de veiligheidseisen voldoet: de zogenoemde ‘grijze wegen’. Op dit moment houdt SWOV zich bezig met de vraag welke inrichtingseisen er voor de nieuwe wegcategorie GOW30 zouden moeten gelden.

Effect van de inrichting onderzoeken
Hoofd Infrastructuur & Verkeer van SWOV, Wendy Weijermars: ‘De inrichtingskenmerken moeten gericht zijn op een geloofwaardige snelheidslimiet van 30km/uur, voldoende herkenbaarheid voor de weggebruiker en het voldoende faciliteren van doorgaand verkeer. Aangezien het een nieuwe wegcategorie betreft, is echter nog niet duidelijk hoe deze inrichtingskenmerken in de praktijk precies zullen gaan uitpakken en wat de invloed van bepaalde keuzes is op de verkeersveiligheid. Daarom willen we kijken hoe we de effecten van die inrichtingskenmerken in de vorm van een voor- en nastudie, nauwgezet kunnen volgen. Hierbij willen we ook de effecten meenemen op andere relevante terreinen zoals de doorstroming, de hulpdiensten en het OV.’

Wendy Weijermars verzorgt op 27 mei een inleiding over de aanleiding, achtergronden en gevolgen van een algemene limiet van 30 km/u tijdens een door Goudappel georganiseerd webinar.

Bron: riskenbusiness.nl

NIV-directeur Van Weelden over de vele zware ongelukken op de weg: “De meeste dodelijke slachtoffers vallen bij mooi weer”

De afgelopen dagen zijn er veel zware verkeersongelukken gebeurd, en dat komt volgens het Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid (NIV) door het warme weer. “Niemand die nu zegt: pas je op, schat?”, zegt directeur Carsten van Weelden tegen Omroep Gelderland.

Dit weekend waren er zware ongelukken in de omgeving van Ede en dodelijke aanrijdingen in Randwijk en Zaltbommel. Gisteravond knalden bij Lichtenvoorde vier voertuigen op elkaar.
Zondag gebeurde ook in Borger een ernstig ongeluk. Drie inwoners uit Drenthe en een uit Overijssel kwamen om het leven. Vijf mensen raakten zwaargewond. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de oorzaak.

Van Weelden: “Uit onderzoek is gebleken dat bij goed weer de meeste doden vallen. Bij regen hebben we best veel blikschade, alleen geen zwaargewonden of doden.” Hij zegt dat weggebruikers veel beter opletten bij regen en hagel. “Bij dit weer let je minder goed op. We rijden dan ook harder, want we hebben immers goed zicht. En snelheid is uiteindelijk de grootste boosdoener.” Ook maakt het uit dat bij mooi weer geen waarschuwingen worden gegeven als je de weg opgaat.

Meer voetgangers en fietsers
Van Weelden denkt dat het vooral gevaarlijk is dat iedereen zich veilig voelt bij mooi weer. “Negen van de tien keer is dat het grootste gevaar en daar moet je je bewust van worden, en je gedrag op aanpassen.”

Volgens Martijn Bouwheer, die trainingen geeft bij het NIV, speelt ook mee dat er met mooi weer meer ‘kwetsbare’ deelnemers zijn aan het verkeer, zoals voetgangers, fietsers en motorrijders.

Bron Omroep Gelderland, NOS