Nederland enige EU-land met toename verkeersdoden sinds 2010

Nederland is het enige land van de Europese Unie waar het aantal verkeersdoden in de periode 2010-2020 is gestegen. Het gaat om een toename van 1 procent. In de hele Europese Unie is het aantal verkeersdoden in die periode juist met 36 procent gedaald, meldt de Europese Commissie.

Ondanks de stijging is het aantal verkeersdoden in Nederland nog steeds relatief laag: 31 doden per 1 miljoen inwoners, tegenover 42 in de hele EU. In Zweden vallen de minste doden per 1 miljoen inwoners (18), in Roemenië de meeste (85).

Door corona fors minder verkeersdoden
Er kwamen in 2020 18.800 mensen om het leven op de Europese wegen. Dat zijn er bijna vierduizend minder dan het jaar ervoor, een daling van ongeveer 17 procent.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek waren er vorig jaar 610 verkeersdoden in Nederland, iets minder dan in 2019.

De Europese Commissie denkt dat corona daar alles mee te maken heeft, al is de rol van de pandemie in die afname moeilijk te meten. In 2020 waren er door de lockdowns veel minder mensen in het verkeer.

Volgens EU-commissaris voor Transport Valean blijven de Europese wegen daarmee de veiligste in de wereld. “Maar toch is er actie nodig, want we lopen achter op onze doelstelling”. Die doelstelling was om het aantal verkeersdoden tussen 2010 en 2020 met de helft terug te dringen. Alleen Griekenland voldeed daaraan.

Bron: NOS.nl

Veilig Verkeer Nederland: breng kinderen met de fiets naar school

Veilig Verkeer Nederland (VVN) roept ouders op om kinderen liever niet met de auto naar school te brengen maar bij voorkeur met de fiets. Op die manier wordt de verkeersveiligheid rond scholen verbeterd en leren kinderen om zelfstandig aan het verkeer deel te nemen, zegt VVN.

Woensdag begint de campagne ‘Meedoen is makkelijk’ om mensen bewust te maken van het gemak waarmee kinderen fietsend of lopend naar school kunnen worden gebracht. Daarnaast worden andere weggebruikers gevraagd om zones rond scholen te mijden indien mogelijk.

VVN meldt op basis van een peiling dat de meeste Nederlanders graag willen dat het verkeer rond scholen veiliger wordt gemaakt. Als kinderen op de fiets of lopend naar school gaan, scheelt dat al een hoop autoverkeer, denkt de organisatie. Volgens VVN woont 80% van de Nederlandse kinderen binnen drie kilometer van school en is fietsen of lopen dus een goede mogelijkheid. Toch blijkt uit verschillende onderzoeken dat zo’n 12 tot 15% van de schoolgaande kinderen met de auto wordt gebracht. Vaak zelfs dagelijks.

Nederlanders willen volgens het onderzoek van VVN sowieso dat het verkeer veiliger wordt, niet alleen rond de scholen. Een optie die de verkeersveiligheidsorganisatie aandraagt is vaker de auto te laten staan. De meeste onveilige situaties worden veroorzaakt door auto’s. VVN ontvangt het hele jaar door via haar online meldpunt meldingen over gevaarlijk gemotoriseerd verkeer bij scholen en laat weten dat veel schooldirecteuren en verkeersouders met dit probleem worstelen.

Bron: VVN

Minder ongevallen op rustige ‘coronawegen’, toch veel fietsers en wandelaars gewond

In het ‘coronajaar’ 2020 waren er veel minder verkeersongevallen dan in andere jaren. Toch daalde het aantal slachtoffers minder sterk dan verwacht, blijkt uit gegevens over het afgelopen jaar die zijn verzameld en geanalyseerd door de politie, verzekeraars en het verkeerskundig ict-bureau VIA.

Het aantal verkeersongevallen lag het afgelopen jaar op 80.000. Dat is een daling van 20 procent ten opzichte van de afgelopen jaren, toen er gemiddeld 100.000 ongelukken werden geregistreerd.

In het verkeer vielen 19.000 gewonden, 10 procent minder dan de voorgaande jaren toen er gemiddeld 21.000 verkeersslachtoffers vielen. De politie schat dat 500 mensen op de weg om het leven kwamen; enkele tientallen minder dan in eerdere jaren.

Totaal ander verkeersbeeld
“Je ziet dat het aantal slachtoffers niet gelijk daalt met het aantal ongevallen”, zegt Paul Broer, landelijk projectleider infrastructuur bij de politie. Het afgelopen jaar raakten relatief veel fietsers, voetgangers en bromfietsers gewond.

“Vermoedelijk komt dat doordat we een totaal ander verkeersbeeld hadden dan we gewend zijn”, zegt Broer. Door het thuiswerken en de lockdowns waren er minder auto’s op de weg, maar wel meer fietsers en wandelaars, ook op andere tijdstippen dan gebruikelijk. Juist dát leidde tot ongelukken waarbij slachtoffers vielen, met name binnen de bebouwde kom.

Minder autoverkeer betekent niet automatisch dat het ook veiliger is op de weg. Lege wegen nodigen uit tot hard rijden, waarmee de kans op ernstige ongevallen juist groter wordt. Vooral aan het begin van de corona-uitbraak, in maart, werd af en toe flink geracet op de Nederlandse wegen. “De bijzonderheid van hele lege wegen lokte bij sommige bestuurders excessief rijgedrag uit, zelfs binnen de bebouwde kom”, zegt Broer daarover. Inmiddels lijkt dit beter te gaan.

Nieuwe maatregelen
In het voorjaar van 2020 ging de maximumsnelheid overdag van 100 km/uur in op de snelwegen. De politie ziet dat de meeste mensen zich daar nu netjes aan houden, wellicht ook omdat automobilisten dankzij het ontbreken van files weten dat ze toch wel op tijd komen en dus minder haast hebben.

Als we ook na de coronapandemie vaker thuis blijven werken, verandert het verkeersbeeld volgens de politie permanent. In dat geval zijn nieuwe maatregelen nodig, zegt Broer. “Als er blijvend meer fietsers en wandelaars op straat zijn, moeten wegbeheerders en gemeenten bredere fietspaden aanleggen en meer straten autoluw maken.” Zulke aanpassingen moeten de meest kwetsbare verkeersdeelnemers beter beschermen, juist ook op legere wegen.

Bijzonderheden in het afgelopen jaar:
– Ongevallen vonden in 2020 vooral plaats buiten de spits, op doordeweekse dagen en binnen de bebouwde kom.
– Niet lege wegen zorgen voor minder ongelukken, maar minder drukke wegen. Als er nét geen file staat, wordt er minder hard gereden en vallen uiteindelijk de minste slachtoffers.
– Bijna twee derde van alle slachtoffers zijn fietsers, bromfietsers en voetgangers.
– Een kwart van alle verkeersslachtoffers zijn jongeren tussen de 12 en 24 jaar.
– De meeste verkeersdoden vielen de afgelopen jaren in de provincie Gelderland, de minste in Flevoland.
– Gemeten naar inwonertal is Zuid-Holland de meest onveilige provincie op verkeersgebied en Limburg de veiligste.
– De meest verkeersonveilige route van Nederland ligt in Amsterdam, vanaf de Marnixstraat via de Rozengracht het centrum in. Eerde heeft het gevaarlijkste kruispunt: de N622 met de zijstraat Zandvliet.

Bron: NOS.nl

Bent u aangereden door een vrachtwagen? 

Ongelukken zijn een logisch gevolg van het wegverkeer en de toenemende intensiteit. Ongelukken kunnen nooit 100% worden voorkomen maar een ongeluk met een vrachtwagen of aangereden worden door een vrachtwagen is vaak catastrofaal. Vaak zijn het botsingen tussen een vrachtwagen en een andere weggebruiker waaronder auto’s, busjes en ook met motorrijders, fietsers, brommers en voetgangers. Bij het oprijden op een file kan dit al gevolgen hebben voor meerdere mensen maar denk ook eens aan het gevaar van kantelende vrachtwagens met gevaarlijke stoffen.

Klik hier voor het volledige artikel van ‘Hijink Advocaten’